Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Обзор на първото полугодие на 2018 г. на ЕП

От командированите работници и цифровата икономика до Брекзит и бъдещето на Европа, първото полугодие на 2018 г. бе интензивно за Европейския парламент.

Можете да видите видеото тук:

 
През първата половина на 2018 г. Европейският парламент проведе поредица от дебати с лидери на ЕС по темата за бъдещето на Европа. От въпросите на миграцията и изменението на климата до растежа и сигурността: осем лидери споделиха в Парламента своите възгледи относно предизвикателства пред блока. Едно от тях е решението на Великобритания да напусне ЕС. Парламентът играе ключова роля за договаряне на споразумението за оттегляне. През март депутатите призоваха за поемане на съвместни ангажименти относно правата на гражданите, финансовите задължения и ирландската граница.
 
В хода на продължаващите усилия за по-стабилна цифрова икономика ЕП гласува за премахване на бариерите пред трансграничното онлайн пазаруване и одобри законопроект за улесняване на свободното движение на нелични данни.
 
Със засилване на правата на командированите работници депутатите гласуваха нови правила, за да гарантират временно изпратените работници в други страни от ЕС да получават същото заплащане за същата работа. Целта е да се подобрят условията на пътуване и настаняване и да се създаде лоялна конкуренция на фирмите. Най-малко 32%. Точно толкова енергия трябва да се произвежда от възобновяеми източници. Депутатите си поставиха още цели като използването на интелигентни технологии и енергийноефективното саниране на сградите. Като част от борбата срещу изменението на климата, бе актуализирана системата на ЕС за търговия с въглеродни емисии с цел намаляване на емисиите на парникови газове най-малко с 40%. Това ограничава още повече емисиите на CO2 от промишлеността, като същевременно насърчава инвестициите в нисковъглеродни технологии. ЕП постави нови цели за насърчаване на рециклирането, намаляване на депонирането на отпадъци и преустановяване създаването на отпадъци чрез по-добро опаковане в усилията си за създаване на общество с ефективно използване на ресурсите. Новите правила имат също за цел да намалят наполовина отпадъците от храни в ЕС.
 
Депутатите призоваха за интегриране на устойчива селскостопанска политика в кръговата икономика, поощряване на иновациите, научните изследвания и интелигентните практики. Те настояха за справедливост при разпределяне на средствата за земеделските производители и призоваха за по-голяма подкрепа за пчеларите.

Banner 468 x 60 px