Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪБИТИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ЕВРОПЕЙСКО ИЗКУСТВО В РАМКИТЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Допустими за финансиране дейности: събития за популяризиране на съвременното европейско изкуство.

Допустими кандидати: Съгласно одобрената със Заповед № РД09-586/ 20.07.2018 година;

Минимален размер на финансиране на проект: 10 000 (десет хиляди) лева

Максимален размер за финансиране на проект: 15 000 (петнадесет хиляди) лева.

Срок за подаване на проектните предложения: 30 дни от датата на публикуване.

Поканата и формулярът за кандидатстване можете да намерите на страницата на Министерство на културата: http://mc.government.bg/contestsc.php?c=1920

 

Banner 468 x 60 px