Вход
обновено 5:42 PM EEST, Sep 22, 2019

Европейски корпус за солидарност: отворен е процесът за кандидатстване

На 10 авг. 2018 г. официално бе даден старт и бе отворена програмата за подаване на проектни предложения към Европейския корпус за солидарност. Заделени са общо 44 милиона евро от бюджета на ЕС за избрани проекти, в които ще могат да участват млади хора от цяла Европа и извън нея. Това е първата от серия покани, които ще позволят на най-малко 100 000 младежи да участват в корпуса до края на 2020 г.

 Финансираща институция: Европейска комисия

 Краен срок за кандидатстване: 16 октомври 2018 г. с изключение на проектите за екипи от доброволци, за които крайният срок за кандидатстване е 18 февруари 2019 г.

Изисквания за кандидатстване:

Поканата обхваща най-широкия досега спектър от проекти: освен дългосрочна индивидуална доброволческа дейност, стажове и работни места в областта на солидарността, ще бъдат допустими следните проекти:

  • Организациите ще могат да предлагат краткосрочни проекти (с продължителност между две седмици и два месеца) за екипи от доброволци. Организациите трябва първо да получат знак за качество, за който могат да кандидатстват по всяко време, като изпратят заявление до националната агенция по „Еразъм +“ или в някои случаи до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.
  • Не само публичните и частните организации, установени в държавите — членки на ЕС, могат да кандидатстват за финансиране. Младите хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, също ще могат да сформират групи от най-малко 5 участници и сами да създават дейности за солидарност, ръководени от младежи.
  • В някои проекти на Европейския корпус за солидарност в областта на доброволчеството могат да участват и организации извън ЕС — от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, бившата югославска република Македония и други държави партньори.

Кандидатствайте за следните действия:

  • Доброволчески проекти
  • Стажове и работни места
  • Проекти за солидарност
  • Партньорства за доброволчески дейности
  • Годишни партньорства за доброволчески дейности
  • Етикет за качество

Подробните условия на поканата за представяне на предложения, отправена днес, включително
приоритетите и указанията за подаване на заявления за всеки проект, могат да бъдат намерени в
ръководството за Европейския корпус за солидарност.

 

Повече информация може да откриете тук:

Пълен текст и наръчник на програма ЕКС

Официален сайт на ЕКС

Портал за кандидати

Информация за организации

Национална агенция Център за развитие на човешките ресурси координираща ЕКС на национално ниво

 Източник: http://zafondovete.eu/

 

Banner 468 x 60 px