Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Културното наследство на Европа

Знаете ли, че Европа е дом на почти 1/2 от включените в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО (453) обекти? Шест от 10-те най-посещавани музея в света също се намират в Европа. 27 000 пък са защитените зони по „Натура 2000“, което е 18% от сухоземната и 6% от морската територия на ЕС. Заради тези и още много други причини 2018 година е Европейска годена на културното наследство.  #EuropeForCulture  има за цел да направи достъпни паметниците на културата на континента, да инициира нови проекти в областта на културата и да насърчи междукултурния обмен.
Научете повече: http://bit.ly/EuropeForCulture_bg

https://www.facebook.com/ECinBulgaria/videos/2166029896996858/?__tn__=kCH-R&eid=ARDVJQlkXUL3vviB4AC7YojLja9hzImnRn7JfecZGQkaAe9_DJ6NOCVSHihwt7LK2ZDMe-FB0UutV39d&hc_ref=ARSrxiCVgjeTZP2lUGsIXbP-gRgEiHYoOO4wQyrZ-bUPtoH5N-TWKd_O2BAg9mfojZg&fref=nf&__xts__[0]=68.ARABb8XJgreqT3RT6t54twKRYtwOfSsAsZU_CKiZ4zlesenbVTBQ6iA4vL1dJH-zKoCcneHilIPQlA_YUZb2OrZf_7cUruuB6SIxXuYE02nItTxpXvQSNYlrSlhxFE-Mt8O_V7d5E2atjTxplOGyhRUR8RI-JKD4tWBEBcUEqhLSpxYRnPRJEE0Nu6ibqOwj755d5mkXTL4tL7XQbBv4kIyuxO4

 

Banner 468 x 60 px