Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Европейският съюз и САЩ са пред започване на търговски преговори за преодоляване на различията си

Американски протекционизъм

Търговските отношения между ЕС и САЩ се усложниха, след като Доналд Тръмп спечели президентските избори в САЩ през 2016 г. с обещания за протекционизъм. Преговорите за споразумение за свободна търговия и инвестиции (ТПТИ) бяха спрени.

В началото на 2018 г. Доналд Тръмп наложи допълнителни мита върху вноса на стомана и алуминий. Депутатите в ЕП определиха решението му за неприемливо и несъвместимо с правилата на Световната търговска организация.

Депутати също така изразиха безпокойство заради налагането на американски мита през януари 2018 г. на маслините от Испания, които според властите в САЩ били внасяни на цени под пазарните.

Напрежението се засили по-късно през годината, когато президентът Тръмп отправи заплахи за нови мита върху вноса на европейски коли в САЩ от съображения за националната сигурност. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се срещна тогава с американския президент и двамата се договориха да подновят търговските преговори.

Търговски преговори

Европейската комисия има правомощия да води преговори за свободна търговия от името на ЕС, но нейният мандат трябва да получи одобрение от Съвета. Парламентът ще одобри своята позиция по темата през март.

Всяка едно споразумение в резултат на търговски преговори трябва да бъде одобрено от Парламента, за да може да влезе в сила.

На 19 февруари комисията по международна търговия одобри предложение за започване на преговори със САЩ, но формулира определени изисквания. Резолюцията поставя за цел защитата на европейските интереси и призовава:

•    САЩ да отменят митата върху алуминия и стоманата
•    автомобилите и митата върху тях да бъдат тема на преговорите
•    селското стопанство да бъде изключено от обхвата на преговорите

Различни приоритети

Крайният резултат от преговорите е несигурен, тъй като позициите на ЕС и САЩ се различават по важни въпроси. Европейският съюз иска да защити автомобилната индустрия, а Вашингтон настоява ЕС да облекчи достъпа на американските фермери до пазара в Европа. По традиция ЕС е предпазлив с вноса на храни и налага забрани за продукти като хормонално обработено говеждо месо или пилета, измити с хлор.

Депутатът Бернд Ланге (С&Д, Германия), председател на комисията по международна търговия, заяви относно преговорите: „Не знам какво ще се случи, нека видим. Мисля, че цялата стратегия около мандата за преговорите е да се успокои положението и вероятно да се спечели малко време“.

Бернд Ланге е автор на резолюцията на ЕП за новите преговори, а преди това имаше водеща роля за позицията на Парламента относно ТПТИ. Според него нещата са се изменили значително от преди: „Сега имаме нова администрация в САЩ и това е голяма разлика. Администрацията има ясна нова стратегия, основана на два стълба. Единият е да привлече инвестиции обратно в САЩ, съответно те прилагат протекционистични мерки. Другият е да ограничат влиянието на Китай“.

По думите на Бернд Ланге подходът на ЕС към международната търговия е различен: „Разбира се, ние се опитваме да създадем търговска система, основана на правила. Нашите двустранни споразумения са базирани върху ясни правила, а не върху влияние“.

Ролята на Конгреса и на Европейския парламент

Бернд Ланге смята, че Парламентът може да има важна роля за развиването на отношенията със САЩ благодарение на контактите си с американския Конгрес.

„Според конституцията на САЩ търговията е правомощие на Конгреса. И двата парламента играят важна роля ‒ и двата са необходими за внасянето на ред по отношение на търговията и сигурността в нашия глобализиран свят“.

Предишни търговски конфликти

Това не е първият път, когато ЕС и САЩ имат несъгласия по търговски въпроси. В продължение на дълги години те спореха относно митата върху бананите, които позволяваха на страни в Африка, Карибския басейн и Тихоокеанския регион да изнасят в ЕС при по-благоприятни условия от страните в Латинска Америка.

ЕС е имал спорове и със САЩ и Канада относно вноса на говеждо месо, третирано с хормони, което ЕС смята за потенциално опасно за здравето. Конфликтът бе разрешен през 2012 г., след като ЕС се съгласи да увеличи вноса от двете страни на говеждо месо, нетретирано с хормони.

 

Източник: Европейски парламент

Banner 468 x 60 px