Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Парламентът ще гласува споразумението относно новите правила за авторското право в интернет

Предварителното споразумение, постигнато през февруари относно правилата за авторското право в интернет, ще бъде гласувано в пленарна зала във вторник.

Постигнатото от преговарящите от Европейския парламент и държавите членки през последните три години предварително споразумение има за цел да гарантира, че правата и задълженията в закона за авторското право ще се прилагат и в интернет. Това означава, че творците и издателите на новинарски издания ще разполагат с необходимите правомощия при сключването на лицензионни договори с интернет платформите, като YouTube или новинарските агрегатори като Google News или Facebook. Голям брой защитни мерки имат за цел да гарантират, че интернет също така ще остане пространство характеризиращо се със свобода на изразяване.

Споразумението също има за цел да направи по-лесно използването на авторски материали за извършването на научни изследвания, чрез извличане на информация от текст и данни, като по този начин премахва сегашното неравностойно конкурентно положение, в което се намират европейските научни изследователи. То предвижда, че ограниченията за авторско право няма да се прилагат за преподаване или за илюстрация.

Допълнителна информация

 Въпроси и отговори относно Директивата за авторското право в цифровия единен пазар (15.03.2019)

Въпроси и отговори относно Директивата за авторското право в цифровия единен пазар (15.03.2019)

Въпроси и отговори: Преговарящите от ЕС правят решителна стъпка в посока модернизиране на правилата за авторското право

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Сни:мка       Copyright symbol ©AP Images/European Union-EP

 

Banner 468 x 60 px