Вход
обновено 7:20 PM EET, Feb 25, 2020

Как най-добре да използваме водата – семинар за учители и деца от детски градини

На 30 май 2019 в залата за събития на Детска градина „Слънце“ в гр. Гоце Делчев Сдружение Еко Неврокоп проведе ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР като част от осведомителна кампания за по-добро управление на водата и нейното опазване, формиране на екологично съзнание и превенция на замърсяването на водите. Семинарът бе предназначен за учители и деца в детски градини, както и за всички, които се интересуват от темата за опазване и незамърсяване на водата и широката общественост.

В програмата на семинара бяха включени две проучвания - за отношението на обществеността към водните ресурси, тяхното опазване, ефективно използване и управление, както и проучване на добрите практики за използване и управление на водите. За децата бе подготвена анимация с екологични послания, която те изгледаха с интерес няколко пъти. Семинарът завърши с представяне на подова игра, с която децата поиграха и научиха важни съвети как се пести и съхранява водата в училище и вкъщи.

Семинарът се организира по проект Best Water Use с акроним BEST-U, с продължителност на изпълнение до 01.10.2019 г. Основните цели на проведения информационен семинар бяха популяризиране на "зелено поведение" в областта на управление на водите, представяне на съществуващи иновационни методи/ технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Сдружение Еко Неврокоп и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

Image result for eко неврокоп лого

Последно променена вЧетвъртък, 20 Юни 2019 07:38

Banner 468 x 60 px