Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Сливи за смет

Надали има човек в България, който да не е слушал или чел приказката за най-чистотната девойка, която имала толкова малко боклук в къщата си, че не могла да си купи сливи, но пък се уредила със съпруг. Можем спокойно да я приемем като първата неписана директива по опазване на околната среда формулирана директно от народа. Археолозите твърдят, че в пещерите където живеели прародителите ни и около тях било поразително чисто. След като излязъл и се заселил около реките човекът започнал да изгражда жилища от глина и клони, да отглежда животни, да произвежда и интензивно да се възпроизвежда. Опасностите от епидемии и натрупването на голямо количество отпадъци принуждава хората да измислят и първите технологии за управление на боклука. Те изгаряли селищата изравнявали терена и ги построявали отново. В средните векове развитието на градската среда налага нуждата от организирано събиране и изхвърляне на боклука в специално подготвени ями или естествени дерета и засипването му с пясък. Тази технология доразвита и осъвършенствана се ползва и до днес. В османската империя проблема е изключително тежък и някои странджански села по няколко пъти се преместват за да се опазят от епидемии. Например село Българи се е премествало 5 пъти на по 3-4 километра. Чак след младотурския преврат някои управители започват да въвеж дат модерните европески методи за управление на отпадъците, които включват събиране и изхвърляне в околните дерета. Два века по-късно европейските методи отново са предизвикателство този път при влизането на България в Европейският съюз. Състоянието на задния ни двор е барометър за интеграцията ни, а, че начина, по който нацията ни се грижи за боклука си показва нивото на обществената култура. 

Това пак ни връща към приказката и доказва, че колкото по-малко боклук генерираме и колкото по-успешно го рециклираме и унищожаваме толкова по-сигурно можем да се надяваме на европейските плодове . И ако говорим за модерно , европейско справяне с проблема това е регионално депо за битови отпадъци „Дъга” гр. Силистра. Депото е пуснато в експлоатация през 2006 година. Разполага с компютърна система за контрол на входящите отпадъци, терен за депониране дренажна система за отвеждане на получения инфилтрат, пречиствателна станция за обезвреждане и пречистване на инфилтрата и обезвреждане и изгаряне на сметищен газ. Още с влизането в района се вижда европейското отношение към проблема и отличната организация . Постоянната изложба от скулптури изработени от отпадъчни материали, озеленяването и залесяването на района цветните градини, отличното състояние на сградния фонд и машинния парк говорят за една постоянна грижа и превръщат депото в една успешна европейска практика , която искаме да споделим и да наложим като пример за отношение към тази изключително важна и актуална за модерното общество дейност. За успешното и професионално управление говорат както отлично организираната база за отдих и хранене на персонала така и икономическите резултати - при бюджет малко над 1 милион лева реализираната икономия е малко под 700 000 лева. 

Бъдещето на депото е съобразено с изискването на Европейската комисия за 50% намаляване на депонирания отпадък до 2013 година и 65% до 2014 като за целта е изготвен идеен проект за изграждането на рециклираща и компостираща инсталации,които до 2014 г. трябва да започнат работа.Има осигурени средства за изграждането им в момента се подготвя и проект за модернизиране на пречиствателната станция . И като финал искам да се обърна към ръководствата на общините с функциониращи или изграждащи се регионални депа – заповядайте в Силистра за да видите европейско предприятие и силистренско гостоприемство

 

Последно променена вНеделя, 07 Август 2016 19:57

Banner 468 x 60 px