Вход
обновено 11:16 AM EET, Feb 18, 2020

ОТВОРЕНА ПОКАНА: Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор

Този конкурс цели да подкрепи минимум 10 иновативни и устойчиви пилотни проекта за сътрудничество между автори на песни и музиканти с ясна европейска добавена стойност, като така се подпомогне развитието на европейската музикална сцена.
Фокусът трябва да бъде върху обединяването на новоизгряващи артисти от различни националности и произход в образователна среда, насърчаваща творческите процеси.

Кои са основните цели на конкурса?

Проектните предложенията трябва да бъдат насочени към организирането и реализирането на образователна творческа резиденция, обединяваща артистите с цел сътрудничество помежду им и включваща програма за подобряване на уменията и знанията им за сектора. За постигането на тези цели резиденцията трябва да:
 • Осъществява контакти с опитни професионалисти;
 • Предразполага творческото сътрудничество между участниците;
 • Способства изграждането на мрежа от контакти и да насърчава работата в нея;
 • Помага на участниците да планират етапите в творческия процес и да се запознаят с съвременните бизнес и маркетинг аспекти при създаването на музикални продукти;
 • Има формулирана ясна концепция за разпространението и популяризирането на новосъздадените продукти;
 • Развива умения за професионална презентация.
Кои са допълнителните приоритети на конкурса?
 • Развитие на уменията за съвместна работа и копродукция;
 • Усвояване на ефективни методи за популяризиране на музикалните продукти на пазара, включително създаването на уебсайт и правилното използване на социалните мрежи;
 • Развиване на разказвателни умения (storytelling) на артистите и напътствия при идентифицирането на целевата им аудитория;
 • Помощ при свързването на изпълнителите с музиканти, продуценти, издатели и звукозаписни компании, музикални отдели в кино и телевизионни студия;
 • Обучение в създаване на музика за филми, телевизия, реклами или театрални постановки, включително и създаване на музикален съпровод за визуален пърформанс;
 • Подкрепа при личностното и кариерно развитие на композитори и артисти;
 • Подобряване на знанията на артистите в областта на авторското право и лицензирането.
Проектните предложения трябва да отговарят на поне два от допълнителните приоритети.
Какъв е размерът на безвъзмездната помощ?
 • Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на всички проекти, възлиза на 500 000 евро.
 • Максималният размер на безвъзмездните средства за отделен проект може да бъде 50 000 евро.
 • Максималният процент на съфинансиране може да бъде до 85% от необходимия бюджет за целия проект.
Кой може да кандидатства за финансиране?
За да отговарят на изискванията, кандидатите трябва да са:
 • юридически лица
 • утвърдени организации в музикалния сектор с опит и капацитет за организиране на музикални резиденции, семинари и т.н.
Следователно предложения могат да бъдат подадени от следните кандидати:
 • организация с нестопанска цел (частна или публична);
 • публични органи (национални, регионални, местни);
 • университети;
 • малки или средни предприятия (МСП);
Физическите лица нямат право да кандидатстват за безвъзмездна помощ по настоящата покана.
______________________________________________________________
“Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор” е подготвително действие към “Музиката движи Европа: Подпомагане на европейското музикално многообразие и талант”.
№ EAC/S18/2019

Краен срок: 30 март 2020 - 13:00 ч. - Централно европейско време
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани през юли 2020 г.
Допълнителна информация и кандидатстване ще намерите тук.

Banner 468 x 60 px