Вход
обновено 7:31 PM EET, Dec 13, 2019

Най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските фондове

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ - РЪКОВОДСТВО ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове

Научете как да избегнете най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове:http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/information/publications/guidelines/2015/public-procurement-guidance-for-practitioners

Целта на настоящия документ е да представи насоки за държавните служители, които участват в управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове, като им помогне да избегнат честите грешки и да възприемат най-добрите практики, когато става дума за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Въпреки че не осигурява правно тълкуване на директивите на ЕС, той представлява полезен инструмент, който насочва тези, работещи в сферата на обществените поръчки, по отношение на най-често допусканите грешки, като дава практически съвети как те да бъдат избегнати и как да се постъпи в дадена ситуация. Този документ също така съдържа редица добри практики, примери от реалния живот, обяснения относно конкретни въпроси, казуси и образци. Неговото оформление, което включва предупредителни сигнали и интерактивни елементи с линкове към съответните законодателни текстове и други полезни документи, има за цел да улесни използването на настоящото ръководство.

Настоящото ръководство е част от приоритетните действия на Комисията, предвидени да помогнат на държавите членки да укрепят административния си капацитет, като подобрят начина, по който средствата от ЕС се инвестират и управляват. То е резултат от съвместните усилия на службите на Комисията и консултациите с Европейската инвестиционна банка.

Последно променена вНеделя, 28 Февруари 2016 17:31

Banner 468 x 60 px