Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Български фонд за жените обявява нов конкурс за финансиране на проекти в сферата на женските права и равнопоставеността на половете

Български фонд за жените ще финансира проекти, свързани с женски права, постигане на равнопоставеност на половете и преодоляване на джендър стереотипите, развитие на женското движение в България.

Бюджетът на първи кръг от конкурса е в размер на 10 000 лева и в него ще бъдат финансирани 10 малки проекта на 10 организации (всяка организация ще получи финансиране в размер на 1 000 лева). Селектираните участници ще имат възможност да кандидатстват във втория кръг от конкурса за допълнително финансиране. Повече подробности за размера на финансирането във втория кръг и условията за участие в него ще бъдат публикувани на по-късен етап от изпълнението на конкурса.

Проектите могат да бъдат кампании, организиране на събитие, обучение, изложба, арт пърформанс, конкурс и т.н, насочени към преодоляване на дискриминация, популяризиране на нуждата от постигане на равнопоставеност на половете, промяна на нагласи, развитие на женското движение в България, развитие на женската филантропия, социална промяна.

Кога?

 • 10 септември – 10 октомври 2016г. – набиране на проектни предложения в първи кръг
 • 25 октомври 2016г. – обявяване на одобрените организации
 • 25 октомври – 4 ноември 2016г. – сключване на договори и финансиране
 • 4 ноември 2016г. – 30 април 2017г. – изпълнение на проектите
 • 1 – 10 май 2017г. – отчитане на проектите

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

С предимство ще бъдат финансирани:

 • организации, работещи в сферата на женските права
 • организации, работещи за преодоляване на множествена дискриминация (ЛГБТ, ромски организации и т.н.)
 • младежки организации, работещи и/или реализирали проект, свързан с женски права и равнопоставеност на половете
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София
 • организации, чиято дейност се осъществява от по-малко от година
 • организации, чийто годишен бюджет е по-малко от 50 000 лева

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват както на темата на конкурса, така и на един от четирите тематични приоритета на Български фонд за жените за 2016-2017г.

Всички проекти трябва да популяризират дейността на Български фонд за жените, а ако има планирани комуникационни материали, то те трябва задължително да носят логото на БФЖ.

Критерии за оценка:

 • Връзка на проекта с темата на конкурса и приоритетите на Български фонд за жените за 2016-2017г.
 • Реалистичност на проектите и заложените цели
 • Реалистичност на бюджета
 • Капацитет или потенциал за изпълнение на проекта

Проектите ще бъдат оценени от настоятелството и екипа на Български фонд за жените.

Документи за кандидатстване и допълнителна информация: http://bgfundforwomen.org/bg/2016/09/10/nov-konkurs-za-finansirane-na-proekti/

 

Banner 468 x 60 px