Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

На декемврийското си заседание Европейският съвет обсъди миграцията

Маршрут през Централното Средиземноморие

Лидерите от ЕС обсъдиха напредъка по изпълнението на споразуменията (т.нар. „пактове“) с пет африкански държави на транзитно преминаване или произход.

Те заявиха, че „в светлината на придобития опит“ вследствие на изпълнението на пактовете с Етиопия, Мали, Нигер, Нигерия и Сенегал „биха могли да се предвидят“ допълнителни споразумения или други форми на сътрудничество.

Пактовете са част от цялостния подход на ЕС за намаляване на незаконната миграция по маршрута през Централното Средиземноморие. За да се постигне тази цел, ЕС помага на африканските държави да се борят с първопричините за миграцията. Освен това ЕС работи тясно с тези държави за увеличаване на процента на връщанията.

Маршрут през Източното Средиземноморие

Лидерите отново заявиха своя ангажимент за пълното изпълнение на изявлението на ЕС и Турция относно миграцията. Те подкрепиха също така плана за изпълнение, изготвен от Гърция и Комисията, и призоваха за неговото бързо прилагане от страните от ЕС.

Лидерите припомниха позицията си относно миграционния маршрут през Източното Средиземноморие, по която бяха постигнали съгласие на предишното си заседание през октомври. С оглед на поддържането и засилването на контрола по този маршрут, лидерите призоваха за:

  • по-бързо връщане от гръцките острови в Турция
  • оказване на помощ за Гърция от страните от ЕС, ако бъде счетено за необходимо от агенциите на ЕС
  • по-нататъшен напредък по изпълнението на ангажиментите, съдържащи се в изявлението на ЕС и Турция, включително либерализирането на визовия режим

Изявлението на ЕС и Турция, одобрено през март 2016 г., допринесе за спирането на незаконния миграционен поток през Турция към Европа и за прекъсването на бизнесмодела на контрабандистите.

Освен това лидерите обещаха да продължат подкрепата за държавите по маршрута през Западните Балкани.

Banner 468 x 60 px