Вход
обновено 7:52 PM EET, Feb 20, 2018

ЕС предоставя 83 млн. евро за подобряване на условията за бежанците в Гърция.

Средствата ще бъдат незабавно отпуснати на Върховния комисариат за бежанците на ООН, Международната федерация на Червения кръст и…
(1 глас)

Европейската комисия докладва за прилагането на споразумението ЕС—Турция

Комисията докладва за прилагането на споразумението ЕС—Турция и установи, че е постигнат задоволителен напредък за привеждане в действие…
(1 глас)

Eвропейският парламент одобри нови правила за защита на данните за цифровата ера

Новите правила на ЕС за защита на данните, целящи да върнат на гражданите контрола над личните им данни…
(1 глас)

Изменени насоки по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“

Във връзка с получени коментари от страна на Министерство на финансите по вече публикуваните Насоки за кандидатстване по…
(1 глас)

Културното и природно наследство на селата ще се подпомага по подмярка 7.6 на ПРСР 2014 – 2020 г.

В едномесечен период до средата на месец април ще се приемат проекти по подмярката за храмовете - 7.6…
(1 глас)
Banner 468 x 60 px