Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Национален информационен ден за отворения конкурс „Иновативни мрежи за първоначално обучение“ от дейностите Мария Склодовска-Кюри

На 8 ноември 2016 г. Министерството на образованието и науката съвместно с Българската академия на науките организират Национален…
(1 глас)

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“. Настоящата…
(1 глас)

Европейската агенция за гранична и брегова охрана започва работа

По-малко от година след като Европейската комисия направи предложение за създаването на Европейска агенция за гранична и брегова…
(1 глас)
Banner 468 x 60 px