Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

Европейският парламент гласува: по-екологично чист и по-добър за потребителите пазар на електроенергия в ЕС

 • Потребителите ще имат достъп до интелигентни измервателни уреди, динамично ценообразуване и опция за смяна на доставчика
 • Поетапно премахване на държавното финансиране за електроцентрали, използващи изкопаеми горива
 • Нови мерки за предотвратяване прекъсването на електроснабдяването

Нови правила за създаването на общоевропейски пазар на електроенергия, който да бъде по-екологично чист, по-конкурентноспособен и по-добре подготвен за рискове, бяха гласувани от ЕП.

Евродепутатите приеха четири нови закона, свързани с пазара на електроенергия, неофициално договорени с министрите на ЕС края на 2018 г., и с това законодателството по пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“ е завършено.

Споразумението относно „Вътрешния пазар на електроенергия“ (Регламент) беше прието с 544 гласа „за“, срещу 76 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“. Споразумението относно „Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия“ (директива) беше прието с 551 гласа „за“, срещу 72 гласа „против“ и 37 гласа „въздържал се“.

По-изгодни условия за потребителите

Потребителите ще извлекат значителни ползи от новите правила, като ще получат достъп до интелигентни измервателни уреди, динамично ценообразуване и опция за безплатна промяна на доставчика в рамките на най-много три седмици (и до 24 часа до 2026 г.)

Енергийна бедност и ценово регулиране

Държавите членки също ще могат, при спазване на строги условия, временно да регулират цените, за да подпомогнат и защитят бедните или уязвими битови потребители. Въпреки това, системите за социална сигурност трябва да бъдат основният начин за справяне с енергийната бедност.

Увеличаване на трансграничния обмен на електроенергия

Една от главните цели на новите правила е да позволи поне 70% от търговския капацитет на ЕС да преминава свободно през границите, като прави по-лесна търговията на възобновяема енергия в рамките на съюза и по този начин подкрепя усилията за достигането на задължителната цел на ЕС от 32% възобновяеми енергийни източници преди 2030 г.

Поетапно прекратяване на държавната помощ за изкопаеми горива

Сегашните правила на ЕС позволяват на държавните органи да плащат на електроцентралите, за да бъдат на разположение за определен период от време, в случай че има скок в търсенето на електричество (т.нар. капацитетен механизъм). Новите правила предоставят по-стриктни лимити за държавите членки, които субсидират електроцентрали, с цел предотвратяване на държавната помощ за най-замърсяващите електроцентрали, използващи изкопаеми горива в Европа. Мерките ще се прилагат за всички нови електроцентрали от датата, на която регламентът влиза в сила, а след 2025 г. и за всички съществуващи. Сключените договори за осигуряване на капацитет преди 31 декември 2019 г. няма да бъдат засегнати от новите правила.

Повече информация относно новите европейски правила за пазара на електроенергия може да бъде намерена в прессъобщението след споразумението с държавите членки.

Нови мерки в ЕС за предотвратяване на прекъсванията на електроснабдяването

Новото законодателство за подготвяне на електроенергийния сектор за справяне с рискове беше одобрено с 569 гласа „за“, срещу 61 гласа „против“ и 34 „въздържал се“. Новите мерки гарантират, че гражданите от ЕС ще бъдат по-добре защитени при внезапен недостиг на доставките на електричество, което води до прекъсване на електроснабдяването. Държавите членки ще бъдат задължени да изготвят национални планове за оценяване на риска от недостиг на електроенергия и за сътрудничество на регионално ниво.

Подробна информация може да бъде намерена в прессъобщението след споразумението с държавите членки.

По-добра регулация на пазара на електроенергия

С цел по-доброто регулиране на пазара на електроенергия в ЕС, правилата установяващи Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) бяха изменени, като агенцията ще получи повече задължения и правомощия. Споразумението относно ACER беше прието с 558 гласа „за“, срещу 75 гласа „против“ и 31 „въздържал се“.

Подробна информация може да бъде намерена в прессъобщението след споразумението с държавите членки

Следващи стъпки

Споразуменията трябва да бъдат официално одобрени от министрите на ЕС и ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС преди да влязат в сила.

 

Допълнителна информация

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроцедурни стъпки (2016/0379(COD))

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроцедурни стъпки (2016/0377(COD))

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроцедурни стъпки (2016/0380(COD))

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроцедурни стъпки (2016/0378(COD))

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngКомисия по промишленост, изследвания и енергетика

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПриетите текстове (26.03.2019)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПазар на ток: шест нови права за потребителите

Европейският парламент подкрепя предложението за спирането на смяната на лятно и зимно часово време през 2021 г.

Парламентът подкрепя предложението за спиране на смяната на лятно и зимно часово време през 2021 г. ©AP Images/European Union-EP

 • 2021 г. може да бъде последната година със сезонна смяна на часовото време в ЕС
 • Държавите членки ще запазят правото си да избират времева зона

Евродепутатите гласуваха за спиране на практиката за смяна на времето с един час през пролетта и есента след 2021 г.

Държавите от ЕС, които ще решат да запазят лятното си часово време, трябва да сменят часовниците си за последен път в последната неделя на март 2021 г. Страните, които ще предпочетат да запазят стандартното (зимно) часово време, могат да сменят часовниците си за последен път в последната неделя на октомври 2021 г, според проектозакона приет от евродепутатите с 410 гласа „за“, срещу 192 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“

Евродепутатите подкрепиха предложението на Европейската комисия за преустановяване на сезоната смяна на часово време, но гласуваха това да бъде отложено от 2019 г. за 2021 г.

Защита на единния пазар

Евродепутатите също призоваха страните от ЕС и Европейската комисия да координират решенията, за да се гарантира, че установяването на лятно часово време в някои страни и на зимно часово време в други, няма да възпрепятства функционирането на единния пазар.

В случай че Европейската комисия прецени, че предвиденият режим по отношение на часовото време може значително и постоянно да възпрепятства функционирането на единния пазар, може да отложи датата на прилагане на директивата с максимум 12 месеца, гласи приетият текст.

Цитати

Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „84% от европейците ясно заявиха, че не желаят повече да местят стрелките на часовника. Като докладчик за групата на ЕНП в комисията по вътрешен пазар, аз активно работих за преустановяването на тази практика. Редица проучвания потвърждават, че в дните след смяната на времето се увеличават оплакванията от безсъние и загуба на концентрация, увеличават се и пътните и работни инциденти. Ако преди години основният аргумент за въвеждането на сезонната смяна на времето бе спестяването на електрическа енергия, то днес този аргумент е вече невалиден. Пред здравето, икономически аргументи не може да има”.

Момчил Неков (С&Д, България) каза: „Смяната на часовото време оказва влияние на цялостното здравословно състояние. Подкрепям преустановяването му, което сигурен съм, ще доведе до положителни резултати. Вярвам, че правилният подход е за съвместно и координирано вземане на решение между държавите-членки, което ще запази правилното функциониране на единния пазар. Също призовавам националните органи да бъдат добре организирани и да се вслушват в гласа на широката общественост и всички групи граждани, включително подрастващите и работещите”.

Следващи стъпки

Приетият текст е позицията на Парламента за преговорите с министрите на ЕС относно окончателната редакция на правилата.

Допълнителна информация

Отговаряйки на гражданските инициативи, през февруари 2018 г. Парламентътпризова Комисията да направи оценка на директивата относно лятното часово време, и при необходимост, да представи предложение за преразглеждане на директивата.

След оценката, която получи 4,6 млн. отговора, от които 84% бяха в полза на прекратяване на смяната на часовото време, Европейската комисия внесепредложение, което сега следва да бъде договорено между Парламента и министрите на ЕС.

ЕС първоначално създава единен режим за лятното часове време през 1980 г., с цел да осигури хармонизиран подход за смяната на часовото време в единния пазар, тъй като дотогава националните практики и графици за лятно време са се разминавали. Сегашната директива относно лятното часово време задължава страните от ЕС да преминават на лятно часово време в последната неделя на март, и обратно към стандартно часово време в последната неделя на октомври.

 

Допълнителна информация

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроцедурни стъпки

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngКомисия по транспорт и туризъм

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngМарита Улвског (С&Д, Швеция)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПриетият текст (25.03.2019)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngВидеозапис от дебата (26.03.2019)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроучване на ЕП (март 2019г.)

Данъчни престъпления: ЕП призовава за създаване на Eвропейска финансова полиция

 • Заключенията от Специалната комисия създадена с цел засилване на борбата срещу финансовите престъпления на европейско и на световно равнище
 • Гласуването слага край на едногодишното проучване

Европейският парламент прие във вторник подробен план за по-справедлива и ефективна данъчна система и за борба с финансовите престъпления.

Предложенията, приети с 505 гласа „за“, 63 гласа „против“ и 87 гласа „въздържал се“, бяха подготвени в рамките на една година от Специалната комисия на ЕП относнофинансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3). Те обхващат както преразглеждането на системата за борба с финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци, най-вече като подобряват сътрудничеството във всички области между големия брой компетентни органи така и установяването на нови органи на ниво ЕС и в световен план.

Препоръките и забележките на ЕП включват:

 • Европейската комисия трябва незабавно да започне работа по предложение за създаване на Европейска финансова полиция и звено за финансово разузнаване
 • Създаване на контролен инструмент в ЕС за борба с прането на пари
 • Установяване на междуправителствен данъчен орган в рамките на ООН
 • Има липса на политическа воля в държавите членки за справяне с данъчните измами/избягването на данъци и финансовите престъпления
 • Седем страни от ЕС (Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, Люксембург, Малта и Нидерландия) показват характеристики на данъчни убежища и улесняват агресивното данъчно планиране
 • Схемите за златни визи и паспорти постепенно трябва да бъдат прекратени, като тези предлагани от Малта и Кипър представляват висок риск за целостта на общия стандарт за предоставяне на информация
 • Критика към Дания, Финландия, Ирландия и Швеция за поддържане на възражението срещу системата за данък върху цифровите услуги
 • Схемата за измами „cum-ex“ ясно показва, че многостранните, а не двустранните данъчни споразумения са перспективата за пътя напред
 • Лицата подаващи сигнали за нередности и разследващите журналисти трябва да бъдат много по-добре защитени и трябва да се създаде фонд на ЕС за подкрепа на разследващи журналисти

Бързи факти

След многобройните разкрития през последните пет години („Люкслийкс“, „Досиетата от Панама“, „Футбол лийкс“ и „Досиетата от рая“), Европейският парламент реши да установи специална Комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3) на 1 март 2018 г.

Приетият днес доклад приключва едногодишния мандат на комисията, в рамките на който се състояха 18 изслушвания по темата, 10 обмена на гледни точни с финансови министри и европейски комисари, и 4 мисии за установяване на фактите до САЩ, остров Ман, Естония, Дания и Латвия.

 

Допълнителна информация

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngПроцедурни стъпки

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngСпециална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngДжеп Кофод (С&Д, Дания)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngЛюдек Нидермайер (ЕНП, Чехия)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngВидеозапис от дебата (24.03.2019)

 

ЕП одобри новите правила за авторското право в интернет

 • Интернет платформите са отговорни за качваното съдържание от потребители
 • Някои от качените материали, напр. "memes" или "GIFs", са изрично изключени от директивата.
 • Връзките към новинарски статии, придружени от „отделни думи или много кратки извлечения“, могат да бъдат споделяни свободно
 • Журналистите трябва да получават дял от всяко възнаграждение, свързано с авторското право, което получават от новинарските издателства
 • Стартъп платформите ще се възползват от по-леки задължения

Творците и издателите на новини ще имат правомощието да се договарят с интернет гигантите, благодарение на постигнатото споразумение, относно правилата за авторското право,

които съдържат също така гаранции за свободата на изразяване.


Евродепутатите гласуваха директивата в пленарна зала с 348 гласа „за“, срещу 274 гласа „против“ и 36 гласа „въздържал се“. Това отбелязва края на законодателния процес за Европейския парламент, който започна през 2016 г. Сега ще бъде ред на държавите членки да одобрят решението на Парламента в идните седмици.

Директивата има за цел да гарантира, че дългогодишните права и задължения в закона за авторското право се отнасят също и за интернет. YouTube, Facebook и Google News са сред широкоизвестните интернет имена, които ще бъдат най-пряко засегнати от законодателството.

Директивата има за цел да гарантира,, че интернет ще остане пространство за свободно изразяване.

Днес от 16.00 ч. българско време ще се състои пресконференция с докладчика Аксел Фос и евродепутатите Хелга Трюпел и Саджад Карим, която може да гледате тук.

Тех гигантите ще споделят възнагражденията с артисти и журналисти

Директивата цели да засили способността носителите на права, а именно музиканти, изпълнители и автори на текстове (творци), както и издателите на новини, да договарят по-добри сделки за възнаграждение за използването на техния труд в интернет платформите. Тя постига това, като прави интернет платформите пряко отговорни за качването на съдържание на техните страници и дава автоматично правото на издателите на новини да сключват споразумения от името на журналисти за използването на новини от новинарски агрегатори.

Запазване на свободата на изразяване

Редица разпоредби са специално разработени, за да гарантират, че интернет остава пространство, в което важи свободата на изразяване.

Тъй като споделянето на откъси от новини е изрично изключено от обхвата на директивата, то може да продължи както е било досега. Директивата, обаче, включва разпоредби, с цел избягване на злоупотребата от страна на новинарски агрегатори. „Откъсите“ ще могат да продължат да се появяват в емисиите на Google News, например, а статия може да бъде споделяна във Facebook, при условие, че е „много кратка“.

Качването на защитена творба с цел цитиране, критика, рецензия, карикатура, пародия или пастиш е по-добре защитено отвсякога, което гарантира, че „memes“ и „GIFs“ ще продължат да бъдат достъпни и споделяни в онлайн платформите.

Много онлайн платформи няма да бъдат засегнати

Текстът уточнява също, че качването на творби в онлайн енциклопедии по некомерсиален начин, като например в Wikipedia, или платформи със софтуер с отворен код като GitHub, ще бъде автоматично изключено от обхвата на директивата. Стартъп платформите ще се възползват от по-леки задължения отколкото по-утвърдените.

По-силни права за водене на преговори за авторите и изпълнителите

Авторите и изпълнителите ще могат да изискват допълнително възнаграждение от дистрибутора, който използва правата им, когато първоначално договореното възнаграждение е непропорционално ниско в сравнение с ползите, получени от дистрибутора.

Подпомагане на авангардните проучвания и запазването на наследството

Директивата има за цел да направи по-лесно използването на авторски материали чрез извличане на информация от текст и данни, като по този начин премахва сегашното неравностойно конкурентно положение, в което се намират европейските научни изследователи. То предвижда, че ограниченията за авторско право няма да се прилагат за преподаване или за илюстрация.

И накрая, директивата също позволява авторският материал да бъде използван безплатно за защита на културното наследство. Произведенията извън търговско обращение могат да бъдат използвани, когато не съществува организация за колективно управление, която може да издаде лиценз.

Как тази директива променя статуквото

Понастоящем интернет компаниите имат слаб стимул да сключват справедливи лицензионни споразумения с притежателите на права, тъй като те не се считат за отговорни за съдържанието, което техните потребители качват. Те са задължени да премахват само съдържанието, което нарушава правата, когато притежателят на права ги помоли да го направят. Това обаче е тромаво за притежателите на права и не им гарантира справедливи приходи. Отговорността на интернет компаниите ще повиши шансовете на притежателите на права (особено музиканти, изпълнители и сценаристи, както и издатели на новини и журналисти) да осигурят справедливи лицензионни споразумения, като по този начин ще получат по-справедливо възнаграждение за използването на техните произведения, експлоатирани дигитално.

Цитати

Докладчикът Аксел Фос (ЕНП, Германия) „Директивата е важна стъпка към коригиране на ситуация, която позволи на няколко компании да печелят огромни суми пари, без да заплащат на хилядите творци и журналисти, от чиито труд зависят.

В същото време директивата съдържа множество разпоредби, които ще гарантират, че интернет остава пространство за свободно изразяване. Тези разпоредби сами по себе си не са необходими, тъй като директивата не създава нови права за носителите на права. Въпреки това ние се вслушахме в изразените опасения и решихме допълнително да гарантираме свободата на изразяване. Съдържание като „meme“, „gif“, „snippet“ сега е по-защитено отвсякога.

Това е директива, която защитава живота на хората, защитава демокрацията чрез защита на разнообразния медиен пейзаж, утвърждава свободата на изразяване и насърчава стартиращите предприятия и технологичното развитие. Тя подготвя интернет за бъдещето и го превръща в пространство, което е от полза за всички, а не само за най-силните".


Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Никой не отрича необходимостта от реформа в сферата на авторските права в дигиталната ера, но смятам, че това не бива и не трябва да се случва на всяка цена. Не можем да си позволим „между другото“ да подкрепяме текстове, които фактически създават предпоставки за правна несигурност и застрашават свободата на изразяване на обикновения потребител в интернет пространството.“

Обратна връзка:

Banner 468 x 60 px