Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

Магистратура по ERP открива нови хоризонти за развитие

Първата магистърска програма по бизнес софтуер от клас ERP стартира финалния подбор за академичната 2018/2019 година на студенти с амбиция за развитие в перспективния бранш, който отваря света към необятния  хоризонт на дигиталната трансформация и всички промени, настъпващи в бизнеса днес. Темата става все по-актуална, а липсата на кадри с експертиза в сферата също.

Доц. д-р Наталия Футекова и колегите й от ERP компаниите в България с партньор Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) реализират иновативна магистърска програма, която съчетава най-доброто от практическата, научна и академична област, давайки на студентите възможност да получат съвременно обучение по актуални теми, които ги превръщат в ключови кадри за икономиката не само днес, но и в бъдеще.

Доц. Наталия Футекова

„Имам възможност да погледна двете страни на една монета – като управляващ съдружник на софтуерна компания и като преподавател. Същността на програмата е първо студентите да се запознаят с бизнес софтуерите и решенията от клас ERP. Ключов фактор тук е, че те се учат на различни системи – преподава им се върху SAP, Oracle, български ERP системи, както и BI, CRM и много други рзлични модули и подсистеми. За мен лично е много важно това, че програмата не е брандирана с една система, което дава по-широк общ поглед. Най-голямата уникалност при нея е, че бизнесът преподава – студентите имат възможност да се срещнат с мениджърския екип, който управлява компаниите и реализира мащабни проекти, дори и със създателите на самите системи“,  разказва за програмата доц. д-р Наталия Футекова.

Магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“ е единствената специализирана програма в България и една от малкото в Европа, предлагаща обучение и дълбок поглед върху едни от най-популярните ERP платформи и решения от висок клас.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОБЩИНА БАНСКО ВЗЕ УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ В УКРАЙНА

Община Банско, съвместно с представители на туристическия бранш от града, взе участие в 25-то юбилейно международно туристическо изложение UITM – КИЕВ, УКРАЙНА, което се проведе от 3 до 5 октомври. В тазгодишното издание се включиха 123 участника от  21  държави и  беше посетено от над 10 хиляди души.

 Още от първия ден, интересът на посетителите бе изключителното голям към щанда на Банско. Ски зоната бе във фокуса на посетителите, като едно от най-големите предимства на града.

Представени бяха възможностите за туризъм през цялата година. Основен интерес за посетилите на щанда на Община Банско представляваха условията за СПА, оздравителен и природен туризъм, предлагани в курорта и региона.

 Изложението бе още една успешна реклама на Банско като целогодишна  туристическа дестинация.

 

Евродепутатите подкрепиха актуализирането на правата на пътниците, използващи железопътен транспорт в ЕС

  • По-високи компенсации при закъснение
  • По-добра информация за пътниците и съдействие за хората с ограничена подвижност
  • Само 5 държави членки на ЕС към момента прилагат изцяло изискванията на ЕС за права на пътниците

Евродепутатите одобриха повече права за пътниците, използващи железопътен транспорт. Те включват по-висока компенсация при закъснение и по-добро съдействие за хора с ограничена подвижност.

Правилата относно правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, са в сила от 2009. Днешното гласуване е важна стъпка към допълването и подобряването на тези правила.

По-високи компенсации при големи закъснения

Евродепутатите подкрепиха и увеличение на компенсациите, което означава, че пътниците ще могат да поискат 50% от цената на билета при закъснения между 60 мин и 90 мин, в допълнение на правата им за продължаване на пътуването или промяна на маршрута. Пътниците ще имат право на 75% от цената на билета при закъснение между 91 мин и 120 мин и 100% от цената на билета при закъснения повече от 121 мин.

Според сегашните правила, пътниците могат да поискат компенсация до 25% от цената на билета при закъснение между 60 мин и 119 мин и до 50% при закъснение от 120 мин или повече.

Повече информация и съдействие

 Според предложените промени, повече информация за правилата на пътниците ще бъдат налични на гарите и във влаковете, а също така ще бъде отпечатана на билетите, за да бъдат пътниците по-добре осведомени за правата им и да могат да търсят правата си преди, по време и след пътуване.

Евродепутатите също направиха по-ясни правилата, с които се осигурява безплатно съдействие за пътници с ограничена подвижност и хора с увреждания на гарите. Съгласно новите изменения железопътните оператори и управителите на гарите ще бъдат отговорни за навременното пълно компенсиране на пътниците, ако са причинили загуба или повреда на оборудването за придвижване или са загубили или ранили животни, обучени да подпомагат хората с увреждания.


За да помагат за популяризирането на колоезденето, както новите, така и обновените влакове, трябва в бъдеще да имат добре обозначено място за транспортиране на велосипеди, казват членовете на ЕП.


Те също така подкрепиха по-ясни срокове и процедури за обработка на жалбите.
Еднакво прилагане на правилата на ЕС за правата на пътниците, използващи железопътен транспорт

За да се гарантира че правилата на ЕС за железопътните пътнически превози се прилагат по-рано и във всички страни, евродепутатите от парламентарната комисия по транспорта също подкрепиха предложеното по-ранно премахване на временните изключения, прилагани от редица държави-членки при прилагането на някои части от правилата за пътнически права за вътрешния железопътен транспорт през 2009 г. Досега само 5 държави-членки (Белгия, Дания, Италия, Холандия и Словения) прилагат изцяло правилата на ЕС за правата на железопътните пътници.


Изключенията за вътрешните железопътни услуги може да продължат не повече от 1 година след влизането в сила на изменените правила, казват евродепутатите.

Следващи стъпки


Предложените изменения ще трябва да се гласуват от всички членове на Европейския парламент.

Връзки:

- Процедурно досие

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0237(COD

- Информационен фиш: Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт в ЕС 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf

- Комисия по транспорт и туризъм

http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/tran/home.html

- Законодателно предложение на Европейската комисия

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0548&from=en

МЛАДИ И СТАРИ ЗЕМЕДЕЛЦИ СЪЗДАВАТ ГРАДИНИ ЗАЕДНО

08 ми октомври, понеделник, беше денят, в който деца от Дневния център „Зорница“ в Благоевград, техни възпитатели, членове на Сдружението на пенсионерите от града и екипът на Сдружението на Югозападните общини поставиха заедно основите на пилотна крайградска градинка за плодове и зеленчуци в село Дъбрава.

 Всяко от децата получи възможност да посади свое бадемово дръвче под вещото ръководство и напътствия на по-опитните си „колеги градинари“ от Сдружението на пенсионерите. Дръвчетата бяха „осиновени“ от младите градинари, като поставени табелки указват кой е техният осиновител. Така децата и семействата им ще имат възможност да посещават градинката и по-нататък, за да обгрижват и следят как се развива тяхното дръвче.

 След това смесената група градинари засади листни зеленчуци в предварително подготвени издигнати лехи – спанак, различни видове салата и лук. Засадиха се и ягоди, които са сред любимите плодове на децата. Накрая всички се поздравиха за добре свършената работа, като по стара българска традиция попяха и поиграха в чест на новата градинка.

 След здравата работа и грижи, очакваме богата реколта, с която градинарите да се похвалят и да почерпят.

 Инициативата се провежда в рамките на Проект „Градско земеделие за промяна в градовете: управленски модели за подобряване на институционалния капацитет и социалното включване“ с акроним: AgriGo4Cities, финансиран от Транснационална програма „Дунав“ на Европейския съюз.

Сдружението на югозападните общини е един от 13те партньора по проекта, а Благоевград е един от шестте пилотни района за градско и крайградско земеделие, наред с общини от Чехия, Унгария, Румъния, Черна гора и Словения.

За повече информация посетете интернет страницата на СЮЗО, секция Проекти, следете страниците ни в социалните мрежи или ни потърсете на тел. 0888796233. 

Banner 468 x 60 px