Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Увеличава се популацията на белоглавите лешояди в Източните Родопи

Според последните данни от предавателя на белоглавия лешояд, наречен Вихър, е отчетена положителна тенденция в числеността на вида. Докато през изминалата календарна година двойките са били 80, през м. февруари 2017 г. в долината на река Арда сателитните предаватели регистрират 6 заети гнезда повече.

Само през последните 3 години белоглавите лешояди (Gyps fulvus) от единствената за страната ни естествена популация в Източните Родопи – по каньона на река Арда, поставят рекорд по размножаване. Едрите грабливи птици, ловуващи през деня на голяма височина, са започнали подготовката на гнездата си през януари 2017 г. През февруари 62 двойки са започнали да мътят, а останалите 24 двойки са ремонтирали или изграждали гнездата си по високите скали в районите на с. Маджарово и яз. Студен кладенец.

Първото поставяне на GPS предаватели на птиците от разред Соколоподобни Крум, Вихър, Буря, Арда и Звезди е през м. август 2016 г. Този начин на проследяване на наричаните още гологлави лешояди позволява да се отчете не само промяната в числеността на вида, но и подпомага разкриването на причините за смъртността им, миграциите, предпочетените места за зимуване на младите екземпляри (достигат полова зрялост през петата си година).

Средствата са отпуснати по проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в трансграничния регион на Родопите” – дело на Rewilding Europe, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Партньори на организацията са: Българското дружество за защита на птиците, Фондация за опазване на лешоядите, Фондация „По-диви Родопи“, WWF – Гърция, Гръцкото орнитологично дружество. 

Снимка: rewildingeurope.com http://uspelite.bg

Banner 468 x 60 px