Вход
обновено 6:42 PM EEST, Oct 11, 2019
ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10205586417243597/

Европейският парламент очаква кандидатури за училища посланици за 2019/2020 г.

До 2 октомври Европейският парламент набира кандидатури от училища, които желаят да се включат в образователната му програма, насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища, през учебната 2019 – 2020 г.

За четвърта поредна година Европейският парламент продължава прилагането на своята образователна инициатива – Програмата за училища посланици на Европейския парламент, която е насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища. Тя цели да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и Европейския парламент като институция, която представлява гражданите на ЕС и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

И през тази учебна година Програмата се провежда в цялата страна, като броят на допуснатите до участие учебни заведения ще бъде 10. Кампанията за кандидатстване започва на 18 септември, а заявки за участие ще се приемат до 23:59 часа на 2 октомври 2019 г. Кандидатстването за участие се осъществява чрез попълване на онлайн формуляр.

Програмата за училища посланици на Европейския парламент се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз. За втора поредна година Министерството на образованието и науката дава висока оценка и подкрепя провеждането на Програмата, като изразява увереност, че обхващането на повече училища ще допринесе за придобиването на нови знания и умения както от учениците, така и от учителите.

Цел, която трябва бъде постигната с течение на годините, е развиването на дълготрайни взаимоотношения и партньорства между училищата и Бюрото на ЕП в България, както и създаването на устойчива мрежа от учители като разпространители на знание за ЕС. 

Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, ще получат информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и ще се запознаят с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения. Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище. В замяна Бюрото на ЕП осигурява специалицирано обучение за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, предоставя и подходящи учебни материали. В края на годината участващите училища, които отговарят на изискванията на Програмата и са осъществили желаните дейности, ще бъдат сертифицирани като училища посланици на ЕП и ще получат плакет на специална церемония. Учениците от най-добре представилото се училище ще имат възможността да пътуват до Страсбург в рамките на програмата „Евроскола“ на ЕП, а най-активните преподаватели – да участват в организирани в Брюксел или Страсбург семинари за учители от целия Европейски съюз.

Ако проявявате интерес за участие в настоящата Програма, Ви насърчаваме да заявите Вашето желание, като попълните онлайн формуляра за кандидатстване не по-късно от 23:59 часа на 2 октомври 2019 г.

 .
Формуляр за кандидатстване

Изявление по повод Общоевропейския ден в памет на жертвите на тоталитарни режими

Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия и Вера Йоурова, комисар по правосъдието:

„На 23 август почитаме паметта на милионите жертви на всички тоталитарни режими. Подписването на пакта „Молотов — Рибентроп“ между нацистка Германия и Съветския съюз на този ден през 1939 г. откри началото на мрачен период в европейската история. Време, когато гражданите нито бяха свободни да решават собствената си съдба, нито имаха право на участие във вземането на политически решения. Европа, в която свободата и демокрацията бяха само мечта. Десетки милиони жертви бяха депортирани, измъчвани и убити по време на тоталитарните режими в Европа. Поради тази жестокост, липса на свобода и незачитане на основните права в някои части на Европа няколко поколения никога нямаха възможност да се радват на свобода и демокрация. Тази година отбелязваме също така 30-годишнината от събитията през 1989 г., когато гражданите на Централна и Източна Европа се надигнаха и пробиха Желязната завеса, като ускориха падането ѝ. Смелите действия на гражданите върнаха свободата и демокрацията на цяла Европа. Те спомогнаха за преодоляване на разногласията и обединяване на Европа. Ето защо това е общо европейско наследство, което всички ние трябва да ценим, пазим и защитаваме. От 1939 г. изминаха 80 години и поколението, което беше свидетел на тоталитаризма, вече почти не е сред нас; живата история се превръща в писмена. Ето защо трябва да запазим живи тези спомени, за да вдъхновяват и направляват новите поколения в защитата на основните права, върховенството на закона и демокрацията. Именно това определя нашата самоличност. Твърдо се противопоставяме на тоталитарните и авторитарните режими от всякакъв вид. Свободна Европа не е даденост, а избор, който се отстоява ежедневно.“

Европейската комисия обявява началото на училищния конкурс по превод за млади преводачи за 2019 г.

От 2 септември училища от всички държави — членки на ЕС, ще имат възможност да се регистрират онлайн, за да могат учениците им да се състезават с младежи от цяла Европа. Тази година участниците ще трябва да преведат текст за ролята на младите хора при определянето на бъдещето на Европа.

Европейският комисар Гюнтер Х. Йотингер, отговарящ за бюджета, човешките ресурси и писмените преводи, заяви: „В Европа имаме удоволствието да си общуваме на десетки различни езици. Страхотно е, че младите хора оценяват ползите от изучаването на чужди езици и са жадни да научат повече. Приканвам ги да участват в тазгодишното издание на конкурса Juvenes Translatores и да покажат впечатляващите си езикови познания.“

Участниците ще могат да превеждат между всеки два от 24-те официални езика на ЕС (552 възможни езикови комбинации). В миналогодишното издание на конкурса учениците използваха общо 154 езикови комбинации.

Регистрацията за училищата, която е първият от двата етапа на процеса на регистрация, ще може да се направи до 20 октомври 2019 г. на обяд. Формулярът за регистрация може да бъде попълнен на който и да е от 24-те официални езика на ЕС.

След това Европейската комисия ще покани 751 училища да продължат на следващия етап. Броят на участващите училища от всяка държава е равен на броя на местата, с които тя разполага в Европейския парламент, и тези училища ще бъдат избрани на случаен принцип от компютър.

След това избраните училища трябва да посочат между двама и петима ученици, които да участват в конкурса. Младежите могат да бъдат с каквато и да е националност, но трябва да са от една възрастова група — родени през 2002 г.

Конкурсът ще се проведе на 21 ноември 2019 г. едновременно във всички участващи училища. От тази година той ще се провежда онлайн.

Победителите — по един за всяка държава — ще бъдат обявени в началото на февруари 2020 г. Те ще получат наградите си през пролетта на 2020 г. на специална церемония в Брюксел.

По време на посещението си в белгийската столица средношколците ще имат възможност да се срещнат с хората, които оценяват техните преводи — преводачи от генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия — и да разговарят за работата с езици.

Контекст

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Комисията организира конкурса Juvenes Translatores (от лат. — млади преводачи) всяка година от 2007 г. насам. Целта му е да популяризира чуждоезиковото обучение в училищата и да запознае младите хора с работата на преводачите. В него могат да участват ученици на възраст 17 години. Той се провежда в един и същи ден във всички избрани за участие училища в ЕС.

През годините конкурсът е вдъхновил и окуражил някои от участниците да продължат да изучават езици в университета и да станат професионални преводачи. Конкурсът е и възможност да се изтъкне богатото езиково многообразие на Европа.

За повече информация

Уебсайт на конкурса „Juvenes Translatores“

Среща на европейската младеж (EYE) на 29 и 30 май 2020 г. в Страсбург

На всеки две години Срещата на европейската младеж (EYE) събира на едно място хиляди младежи от целия Европейски съюз и извън него, за да формират и споделят своите идеи за бъдещето на Европа. Четвъртото издание ще се проведе в седалището на Европейския парламент в Страсбург на 29 и 30 май 2020 г. Подготовката вече тече, а тук ще намерите най-важната информация за събитието.

Срещата на европейската младеж EYE 2020 е единствена по рода си възможност млади хора да се срещнат в сърцето на европейската демокрация и да се вдъхновят взаимно, както и да вдъхновят хората, които вземат решенията. В продължение на два дни участниците имат възможността да се включат в широк кръг дейности и да станат част от артистични изпълнения, създадени в сътрудничество с партньори, младежки организации и със самите участници.

Очаквайте срещи с много вдъхновяващи оратори, влиятелни личности, експерти, активисти и инфлуенсъри. След събитието тревогите, надеждите и идеите на младите хора се представят в доклад, който се раздава на всички членове на Европейския парламент. Някои от участниците ще имат още възможността да доразвият най-вдъхновяващите идеи и да ги представят пряко на членовете на парламентарните комисии по време на специални младежки изслушвания в ЕП.

Как можете да участвате

EYE се стреми да насърчава равенството със силен ангажимент към достъпността за всички. Всички европейски младежи на възраст между 16 и 30 години могат да участват. За да се регистрирате, трябва да сформирате група от най-малко 10 души. Участието в EYE е безплатно. Участниците трябва сами да организират пътуването и престоя си и да заплатят пътните разноски и разходите за настаняване в Страсбург.

Груповата регистрация ще бъде открита през януари 2020 г. на този уебсайт.

Спонсорирани групи

EYE е събитие за младите хора, създадено съвместно с тях. Европейският парламент се ангажира да насърчава приобщаването и гражданската ангажираност. При определени условия групите могат да кандидатстват за финансова помощ. Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври 2019 г.

Формуляр за кандидатстване за финансова помощ от Европейския парламент за участие в EYE 2020 (на английски, немски и френски език).

Как да дадете своя принос към програмата на EYE 2020

Участниците също така могат да предлагат и организират дейности или да представят артистични изпълнения. Ако искате да предложите дейност или смятате, че можете да допринесете по какъвто и да е начин за програмата на EYE, кандидатствайте и станете един от организаторите на събитието. Крайният срок за подаване на предложения е 17 ноември 2019 г.

Формуляр за кандидатстване за принос към програмата на EYE 2020 (на английски, немски и френски език).

Нуждаем се от вдъхновението ви! Попълнете нашата анкета

EYE 2020 е събитие за младежи, създадено съвместно с младите европейци, поради което ни е необходима вашата помощ. Ще се радваме чрез специално създадена анкета да получим вашите свежи идеи за:

  • подзаглавие на EYE 2020;
  • вдъхновяващи оратори за обогатяване на програмата на EYE;
  • медийни партньори, които да ни помогнат да разпространим информацията за EYE 2020.

Но това не е всичко. Ако попълните анкетата, можете да участвате в конкурс, за да спечелите пътуване до EYE 2020 с пропуск за достъп до всички зони, в случай че някоя от вашите идеи бъде избрана. Крайният срок за попълване на анкетата и участие в конкурса е 18 август 2019 г. Победителите в конкурса ще бъдат уведомени по електронната поща в края на август. За да участвате, трябва да сте жител на държава членка на ЕС, да имате навършени 16 години и да не сте на повече от 30 години по време на EYE 2020 (29 – 30 май).

Анкета: EYE 2020 – предложения за говорители, подзаглавие на събитието и младежки медии (на английски език).

Европейски младежки идеи

Успоредно със Срещата на европейската младеж (EYE 2020) искаме да улесним младите хора да участват активно в европейския демократичен живот. Ето защо създадохме уебсайта на Европейските младежки идеи.

Уебсайтът на Европейските младежки идеи е онлайн платформа, където всеки може да очертае собствените си идеи по въпросите, пред които е изправена Европа днес, както и идеи за Европа на утрешния ден. Той също така отправя покана за споделяне на предложения по конкретни теми и въпроси, свързани с инициативите на Парламента за младежта.

След като една идея бъде публикувана на уебсайта, други потребители могат да я харесат и да я коментират. Това може да доведе до оживен обмен, който да помогне за адаптирането, оформянето и дефинирането на предложенията. Освен това, ако мислите, че на сайта липсва важен въпрос, който вълнува вас и приятелите ви, не се колебайте да го предложите.

Всички събрани идеи ще бъдат използвани за обогатяване на програмата на Европейското младежко събитие и са вдъхновение за други младежи и инициативи на Европейския парламент.

Посетете уебсайта на Европейските младежки идеи.

Имате въпроси? Изпратете ни имейл на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Източник: Европейски парламент

Banner 468 x 60 px