Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Участниците в селския туризъм

Снимков материал: © Clemence Béhier / Fotolia

Вие сте селскостопански производител или селскостопански предприемач и желаете да развиете туристическата дейност, която ще Ви помогне да стабилизирате или увеличите доходите си? Селските райони на Европа привличат все по-голям брой туристи, които търсят автентични преживявания, било то когато става дума за опознаване на селските общности, възстановяване на жизнените сили сред природа, откриване на местните традиции и гастрономия, или практикуване на културни или спортни дейности сред природата. Туризмът представлява средство за съживяване на селските райони и диверсифициране на агроикономиката чрез насърчаване на създаването на работни места.

Европейският съюз подкрепя устойчивия селски туризъм като двигател на растежа посредством различни предоставящи финансиране фондове. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съфинансира мерки, благоприятстващи развитието на тази дейност. Така например помощ в размер до 70 000 евро може да бъде отпусната на тези, които искат да осъществят проект за селски туризъм в селските райони (селска къща, хранене при стопаните, престой за опознаване на традициите на района). Тази помощ може да позволи на селските стопани да разнообразяват дейностите си, посрещайки туристи, на които могат да предлагат произведени във фермата продукти или спортни и занаятчийски дейности. ЕЗФРСР подкрепя и общините, които инвестират в инфраструктура и услугите, свързани с местния туризъм, или които популяризират културното и природното наследство на селския район. И накрая, този фонд съфинансира дейности за професионално обучение в областта на селския туризъм.

За повече информация:

Banner 468 x 60 px