Вход
обновено 5:42 PM EEST, Sep 22, 2019

Университетска ботаническа градина в Балчик

Университетска ботаническа градина в Балчик е създадена през 1955 г. от акад. проф. Даки Йорданов, (ректор на СУ „Св. Климент Охридски”) на територията на парковата част на бившата лятна резиденция на румънската кралица. Днес Ботаническата градина се простира на площ от 190 дка, и разполага с растителни колекции с над 3500 вида, които се увеличават непрекъснато. Наложила се е като важен туристически обект. Наред с това, тя е Паметник на културата, Защитена местност по ЗЗТ и Спасителен център по Вашингтонската конвенция.
 
В Университетска ботаническа градина исторически и функционално са обособени различни части:
Оранжерии с най-голямата на Балканите постоянна експозиция от кактуси, сукуленти и субмедтерански видове. На закрита площ от 800 м2 могат да се видят над 2600 вида представители на семейства Cactaceae и Euphorbiaceae. Експозицията е впечатляваща, не само заради видовото разнообразие, а и поради факта, че в нея са представени над 400 световно защитени вида от тази група и някои уникални видове, какъвто е например галапагоския кактус. Тук може да видите и най-старите екземпляри от колекцията едроразмерни кактуси и сукуленти на Университетска ботаническа градина – гр. Балчик, на възраст над 70 години; по атрактивен начин е представен прехода между медитеранска растителност и пустинни обитатели.
Парковата част, наред със сградния фонд (стопанисван от МК), понястоящем е със статут на Архитектурно-парков комплекс – паметник на градинското и парково изкусто. Историческото ядро е изградено като ландшафт по времето на румънската кралица – по протежение на морския бряг, при голяма денивелация, са разположени тераси-градини, разработени в геометричен стил в комбинация от водни елементи: водопади, канали и водни огледала. Градините са свързани помежду си с алеи, стълби и тунели, поддържани са от зидове, изградени от характерния балчишки камък – уникално архитектурно решение, съобразено с терена и водния режим на местноста.

Университетска ботаническа градина в Балчик
В красиво оформени партери и кътове на градината са представени едногодишни пролетни и летни цветя, алпийска и водна растителност, папрати, защитени и редки видове, лиани, цъфтящи и вечнозелени храсти. Интерес за специалисти и туристи представляват и успешно интродуцираните в градината екзотични видове - древното гинкго, метасеквоята (индивид с такива размери и на такава възраст извън естествения ареал има само в Кралската ботаническа градина в Лондон), бонбоненото и каучуковото дърво, каменния дъб, едроцветната вечнозелена магнолия и др.Университетска ботаническа градина в Балчик
Адаптираната градина за посещения от хора с увреждания е открита във връзка с 50 годишнината на Университетска Ботаническа градина гр. Балчик. На площ от 11 дка посетителите могат да видят красотата на сезонните цветни композиции, алпийски кътове, водни площи, кактуси и сукуленти, в легла от типичен балчишки камък. Университетска ботаническа градина в БалчикИзграждането на алейната мрежа е съобразено с изискванията за достъпна обществена среда. В специален кът незрящите хора могат да усетят аромата и да се докоснат до различни на допир растителни видове, които са описани с брайлово писмо. Колекцията от зимоустойчиви кактуси, нерядко покрити със сняг при нашите климатични услови, привлича посетителите. Зеленият параклис впечатлява със семпла конструкция, върху която зеленината вае храм.Университетска ботаническа градина в Балчик
 
Защитена местност. През 2005 г. територията на градина е обявена за Защитена местност – “характерен ландшафт, създаден от хармоничното съжителство на човека и природата”. Тук специалисти и любители могат да наблюдават естествените екосистеми и да оценят богатото биоразнообразие на региона.Университетска ботаническа градина в Балчик
 
Освен красив кът на България, Университетска ботаническа градина в Балчик е място за изследователска и научна дейност, студентски практики, инициативи, свързани с екологичното образование и изкуството. При Ботаническата градина функционира Балкански Екологичен Център.Университетска ботаническа градина в Балчик
Университетски ботанически градини са член на Световния съвет на Ботаническите градини (BGCI), Европейския консорциум на Ботаническите градини, Образователната мрежа за екологично образование в Ботаническите градини (EBGEN) и участва със своите колекции в обмена на семена Index Seminum с Ботанически градини от цял свят.Университетска ботаническа градина в Балчикhttp://www.bulgariatravel.org

Университетска ботаническа градина в БалчикУниверситетска ботаническа градина в Балчик

Университетска ботаническа градина в БалчикУниверситетска ботаническа градина в Балчик

Университетска ботаническа градина в Балчик

Университетска ботаническа градина в БалчикУниверситетска ботаническа градина в БалчикУниверситетска ботаническа градина в БалчикУниверситетска ботаническа градина в Балчик

Последно променена вПонеделник, 06 Май 2019 14:38

Banner 468 x 60 px