Вход
обновено 5:42 PM EEST, Sep 22, 2019

Архитектурно наследство Видин и Долж

Прекрасен Каталог по проект “Възраждане на архитектурното наследство в областите Видин и Долж” вече е достояние на туристи и специалисти. Проектът е продължил 24 месеца в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020.

   Водещ партньор е Асоциация за насърчаване на туризма - Видин, от румънска страна партнира Румънската асоциация за електронна индустрия и софтуер – Олтения.

   Основната цел на Проекта е да популяризира културното наследство на двата региона, чрез което да бъдат привлечени туристи и то да бъде представено извън рамките на региона. Идеята е, благодарение на Проекта, да се постигне устойчиво развитие на туризма въз основа на наличните културно-исторически ресурси, съобщиха от Асоциацията във Видин.

   През двегодишната дейност е събрана и анализирана информация за архитектурните паметници в областите Видин и Долж. Създадени са кръжоци за 3D сканиране, моделиране и принтиране на макети на архитектурни паметници и други обекти. Изработени са филм и каталог за архитектурните сгради. Организирани са два специализирани семинара за архитекти, строителни инженери и фирми от областта на строителството и др.

   В издадения Каталог „Архитектурно наследство в областите Видин (България) и Долж (Румъния) са включени 40 обществени и частни архитектурни паметници от област Видин и 42 - от окръг Долж.

DSCN8488

DSCN8490

DSCN8492

Соня Мачорска

Banner 468 x 60 px