Вход
обновено 7:50 PM EET, Dec 7, 2019

Туристи "летят" над Балкан в парк от бъдещето

Виртуален 3D парк ще се открие във Враца. Догиталният обект ще "води" гостите на града до най-красивите природни, културни и исторически забележителности в района. Това ще стане с помощта на дигитализирани и изработени триизмерни цифрови модели на природен парк "Врачански Балкан" с висока точност и в подходящи мащаби. Ще бъдат цифровизирани всички значими обекти на природното и културното наследство – крепости, църкви, манастири, скални феномени, пещери, интерпретативни маршрути, които също ще бъдат визуализирани 3D формат.

 Паркът от бъдещето ще се разположи в специално обособена  демонстационна дигитална зали в посетителския център на ПП "Врачански Балкан". Там ще се експонират цифровизираните обекти. Съвременните технологии ще позволяват „полет” над парковете, „разглеждане” на интересни ландшафти, избиране и „посещение” на конкретни обекти от културното и природно наследство във виртуална реалност, „разходка” по конкретен туристически маршрут и други атрактгивни виртуални преживявания.

 Ще бъде създаден иновативен дигитален уеб-портал с виртуална видео разходка из природни и културни обекти в двата парка, виртуална изложба на музеите от областта, база данни с дигитализирани експонати, представяне на традициите и обичаите на хората от трансграничния регион. Към портала ще има възможности за сваляне на приложение за 3D заснемане за мобилни устройства и възможности за качване на цифровизирани 3D изображения.

На базата на всичко това ще бъда разработен и внедрен уникален туристически продукт, конкурентен, допринасящ, за повишаване на икономическата ефективност на туризма. При разработването и внедряването на туристическия продукт ще бъдат разработени 4 културно-туристически маршрута в съчетание с природни обекти, които също ще бъдат 3Д дигитализирани и експонирани в залите и уеб-портала.  

 Иновацията ще стане факт по съвместен трансграничен проект с природен парк "Железни врата" в Румъния, където ще се изгради същият 3D посетителкси център. Потенциалните туристи от двете страни на границата ще получат уникалната възможност да добият пълна представа за туристическите атракции в двата парка, да ги сглобяват и комбинират. Продуктът ще бъде интегриран с други видове туризъм в по-широкия териториален контекст: екологичен, спортен, поклоннически, ваканционен, летен, събитиен.

 Крайната цел е създаване на съвместен интегриран иноватиен туристически продукт, базиран на културно и природно наследство и извършено промотиране на обновения общ позитивен образ на два природни парка чрез съвременни 3D технологии. Очаква се също проектът да създаде трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани да развият капацитета за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на туризъм, ръст на туристическите посещения и приходите от туризъм в двата парка.  

 Очаква се проектът да приключи до май 2022 г., уточниха от ПП "Врачански Балкан".  

https://www.kmeta.bg

Banner 468 x 60 px