Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Родопски Силивряк – безсмъртното цвете!

Силивряк, безсмъртниче, цветето на Орфей – символът на Родопите и единствен в целия свят.

Цветето е една от съставките на  Тибетския чай на младостта, който изчиства бъбреци, черен дроб, жлъчка, шлака по кръвоносни съдове, стомах и мазнини.

Родопският силивряк е балкански ендемит, терциерен реликт. Среща се само в България и Гърция. Расте в пукнатините на скали. Защитен вид, включен е в Червената книга на България – категория рядък и в Приложение 3 на Закона за биологично разнообразие.

Родопският силивряк, чието научно наименование е Haberlea rhodopensis е реликтен вид, съхранил се от минали геоложки времена (края на терциера) и е многогодишно растение с тъмнозелени назъбени листа, цветовете му са виолетови. Расте по варовиковите скали. В Източните Родопи родопския силивряк се среща край язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“, по поречието на река Арда, в местността „Шейтанкюприя“ и  в района на град Ардино.

Силиврякът издържа много време на суша. Ботаниците са установили, че може да преживее повече от 30 месеца изсушен в хербарий, след което при овлажняване започва отново да се развива нормално. Те наричат това състояние анабиоза или мнима смърт. Когато учените от ботаническите градини по света се обръщат към българските си колеги да им изпратят силивряк, те получават не семена, както се постъпва в такива случаи, а хербаризирани растения.

Безсмъртничето е намерено най-напред в Родопите през 1834 г и влиза в науката като нов род следващата година. Това еткритие е направено от унгареца Имре Фривалдски, който му дава името на своя учител – унгарския ботаник Haberle.

Цветето е много чувствително. То свива цветовете си, когато е на сянка и веднага се отваря, когато го огрее слънце. Силиврякът много прилича на иглика, но цветовете му имат синкаво-бяла окраска с фуниевидна форма. Цветето е една от съставките на  Тибетския чай на младостта, който изчиства бъбреци, черен дроб, жлъчка, шлака по кръвоносни съдове, стомах и мазнини. Поради изключително силното му действие се пие само веднъж на пет години.

Силиврякът не се намира много лесно.  Той расте на кичури по скални варовикови терени и най-вече по пукнатините на скалите.

https://lekuva.net/42827/rodopski-silivryak-bezsmartnoto-tsvete.html

БЕЗСМЪРТНОТО ЦВЕТЕ - документален филм за Haberlea Rhodopensis, родопския силивряк

Медия

Banner 468 x 60 px