Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Проект: " Устойчива заетост чрез придобиване на квалификация в областта на медико-социалните дейности за безработни младежи."

Живот без болка

 

 

"Живот без болка" ЕООД ще осигури нови работни места и повишаване на знанията и уменията за 9 младежи, като на лицата ще бъде осигурена устойчива заетост и обучения по професионална квалификация и ключова компетентност. Новите работни места ще бъдат разкрити в няколко региона на страната - гр. Благоевград, гр. Петрич, гр. Гоце Делчев, гр. Пловдив и гр. София, като това ще даде възможност на младежи от Югозападна и Южно-централна България да се реализират професионално и да повишат квалификацията си.

Обща цел на проекта е:

-       Повишаване на конкурентоспособността на лицата на пазара на труда, посредством обучения относно придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и компетентност, осъществявани извън системата на формалното образование;

-           Създаване на условия за устойчива заетост и интеграция на уязвимите групи на пазара на труда;

-           Утвърждаване на конкурентен и ефективен пазар на труда.

Проектът кореспондира и с конкретните цели на схемата за безвъзмездна помощ – насърчаване създаването на нови работни места и подобряване на перспективите за заетост и социално сближаване в отговор на потребностите и изискванията на пазара на труда.

Конкретните цели са:

-           Да бъдат разкрити 9 нови работни места за безработни младежи до 29-годишна възраст;

-           Да бъде дадена възможност за обучение и професионална квалификация и преквалификация на 9 безработни лица, намиращи се в неравностойно положение на пазара на труда. С това се цели придобиване и надграждане на професионалните умения и компетентности на избраните безработни лица;

-           Да се даде възможност за устойчиви работни места след приключване на проектните дейности, чрез които представителите на уязвимата група да получат възможност за професионална реализация и развитие;

-           Подобряване икономическите позиции и конкурентоспособността на „Живот без болка” ЕООД, чрез осигуряване на качествен и мотивиран персонал.

 

За постигането на тези цели по проекта са предвидени за изпълнение 6 дейности, както следва:

  1. Управление на проекта;
  2. Обособяване на нови работни места;
  3. Избор на представители на целевата група;
  4. Осигуряване на заетост за безработните лица за 12 месеца;
  5. Обучение на новоназначените служители;
  6. Публичност и визуализация.

 

 

Обща стойност:  100 886.52 лв. от които

                                   85 753, 55 лв. европейско и

                                   15 132 ,97 лв. национално съфинансиране.

 

Дата на стартиране на проекта:       01.08.2016 г.

 

Дата на приключване на проекта:   01.11.2017 г.

Последно променена вСряда, 19 Април 2017 08:08
Banner 468 x 60 px