Чрез Европейския съвет по иновациите ЕС подкрепя с 20 млн. евро украинските новосъздадени дружества

Европейската комисия лансира амбициозна инициатива на стойност 20 млн. евро в подкрепа на украинската иновационна общност.

Чрез целенасочено изменение на работната програма на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) за 2022 г. новата инициатива ще подпомогне най-малко 200 украински новосъздадени високотехнологични дружества с до 60 000 евро за всяко от тях. ЕСИ ще предоставя и нефинансова подкрепа – консултантски услуги за развиване на дейността и възможности за партньорства Инициативата ще повиши капацитета на украинските иноватори да взаимодействат с европейската иновационна екосистема, да завладяват нови пазари и да се ползват от европейските инструменти за финансиране.

Мария Габриел е номинирана за еврокомисар по иновациите и младежта - NOVA

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Преди руското нашествие Украйна имаше динамична среда за създаване на технологични дружества и над 1600 новосъздадени дружества. С новата инициатива ще се запази този напредък, ще се укрепят връзките с европейската иновационна екосистема, така че украинските новосъздадени дружества да могат да бъдат възлов фактор в икономическото възстановяване.“

Помощта в размер на 20 млн. евро ще бъде изплатена чрез конкурентна покана за представяне на предложения за общоевропейска мрежа на сдружения на новосъздадени дружества в подкрепа на украинските заинтересовани страни в областта на иновациите. Ще бъдат осигурени полезни взаимодействия със съответните инициативи на ЕС, като например мрежата „Enterprise Europe“. С тази покана с начало 23 юни Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) ще осигури непрекъснатост на дейността на украинските технологични дружества и ще насърчи техния растеж. Инициативата може да помогне на украинските новосъздадени дружества да се подготвят за кандидатстване за бъдещо финансиране от ЕСИ.

Европейската комисия лансира амбициозна инициатива на стойност 20 млн. евро в подкрепа на украинската иновационна общност. Чрез целенасочено изменение на работната програма на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) за 2022 г. новата инициатива ще подпомогне най-малко 200 украински новосъздадени високотехнологични дружества с до 60 000 евро за всяко от тях. ЕСИ ще предоставя и нефинансова подкрепа – консултантски услуги за развиване на дейността и възможности за партньорства Инициативата ще повиши капацитета на украинските иноватори да взаимодействат с европейската иновационна екосистема, да завладяват нови пазари и да се ползват от европейските инструменти за финансиране.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Докато се бори с руската военна агресия, за Украйна е изключително важно да гледа същевременно напред. Страната разполага с динамична среда за създаване на нови дружества и значителен потенциал за възникване на иновативни дружества. Много е важно да се запази този икономически капацитет и да се позволи на украинските технологични иноватори да се развиват и да се интегрират все повече в европейската иновационна екосистема. Искаме те да разширяват дейността си на европейските пазари и извън тях.“

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: „Стремим се да мобилизираме всички възможни ресурси в подкрепа на Украйна. Днес призоваваме европейските иноватори – сдружения на новосъздадени дружества, центрове за подкрепа на бизнеса, инкубатори и ускорители, да се присъединят към нас в подкрепа на украинската високотехнологична общност, за да стане тя по-силна, по-устойчива и по-конкурентоспособна.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Преди руското нашествие Украйна имаше динамична среда за създаване на технологични дружества и над 1600 новосъздадени дружества. С новата инициатива ще се запази този напредък, ще се укрепят връзките с европейската иновационна екосистема, така че украинските новосъздадени дружества да могат да бъдат възлов фактор в икономическото възстановяване.“

Помощта в размер на 20 млн. евро ще бъде изплатена чрез конкурентна покана за представяне на предложения за общоевропейска мрежа на сдружения на новосъздадени дружества в подкрепа на украинските заинтересовани страни в областта на иновациите. Ще бъдат осигурени полезни взаимодействия със съответните инициативи на ЕС, като например мрежата „Enterprise Europe“. С тази покана с начало 23 юни Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) ще осигури непрекъснатост на дейността на украинските технологични дружества и ще насърчи техния растеж. Инициативата може да помогне на украинските новосъздадени дружества да се подготвят за кандидатстване за бъдещо финансиране от ЕСИ. ЕСИ може да финансира новосъздадени дружества в размер до 17,5 млн. евро чрез безвъзмездни средства и капиталови инвестиции, а може и да привлече допълнителни частни инвестиции в размер до три пъти повече от публичните средства.

От своя страна, след ратифицирането от украинската страна, споразумението за асоцииране на Украйна към „Хоризонт Европа“ и програмата на Евратом за научни изследвания и обучение влезе днес в сила. Споразумението бе подписано на 12 октомври 2021 г. на срещата на върха ЕС–Украйна. Сега украинските и останалите европейски научни сътрудници и иноватори, университети, делови партньори – в т.ч. малки и средни предприятия (МСП), ще могат да работят заедно при равни условия, с общи цели и за преодоляване на основни предизвикателства. С оглед на продължаващата военна агресия на Русия срещу Украйна и ангажимента на ЕС съществено да подпомогне украинската научноизследователска и иновационна общност, Украйна ще участва в програмите „Хоризонт Европа“ и Евратом, без да се налага да прави вноски за 2021 г. и 2022 г. Тези вноски, от които страната е освободена, се оценяват на около 20 млн. евро.

Тази помощ допълва текущите инициативи „ERA4Ukraine“ („Европейско научноизследователско пространство за Украйна“), „Horizon4Ukraine“ и ЕНС за Украйна, както и специалната схема за стипендии в размер на 25 млн. евро в рамките на програмата „Мария Склодовска-Кюри“ за разселени украински научни сътрудници.

Контекст

През февруари 2022 г. Комисията прие годишната работна програма на ЕСИ, с която се откриват възможности за финансиране на стойност над 1,7 млрд. евро през 2022 г. Създаден през март 2021 г. като важна новост в рамките на програмата „Хоризонт Европа“, ЕСИ разполага с общ бюджет от над 10 млрд. евро за периода 2021—2027 г. С цел да се мобилизират всички възможни ресурси и да се подпомогне Украйна в тези трудни времена, работната програма на ЕСИ бе изменена, за да се отправи допълнителна покана за представяне на предложения към високотехнологичните украински дружества, които имат голям потенциал за създаване на революционни иновации. През последните години новосъздадените дружества в Украйна непрекъснато се развиваха и увеличаваха приноса си за икономическия растеж на страната. С тази мярка се подпомагат украинските технологични екосистеми и намирането на иновативни решения за възстановяване на украинската икономика и инфраструктура след войната.

Отношенията между ЕС и Украйна в научните изследвания и иновациите датират от 2002 г., когато Европейската общност и Украйна подписаха споразумение за научно-техническо сътрудничество. През 2015 г. Украйна стана пълноправен асоцииран член на „Хоризонт 2020“ – програмата на ЕС за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), като 170 украински структури бяха финансирани от ЕС в размер на близо 46 млн. евро и демонстрираха лидерство в иновациите и високи постижения при мобилността на научните сътрудници, както и в транспорта и енергетиката. През 2016 г. Украйна и ЕС сключиха и споразумение за асоцииране на страната към програмата на Евратом за научни изследвания и обучение. Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение има за цел да подобри ядрената безопасност и защитата от радиация. На 10 май 2022 г. Комисията официално обяви стартирането на новия инструмент MSCA4Ukraine като част програмата „Мария Склодовска-Кюри“. С общ бюджет от 25 млн. евро новият инструмент ще позволи на украинските учени да продължат да работят в Европа и държавите, асоциирани към „Хоризонт Европа“, с което ще се допринесе за опазването на украинската научноизследователска и иновационна общност и за свободата на научните изследвания като цяло.

За повече информация

Работна програма на ЕСИ за 2022 г.

Информационен документ за действието на ЕСИ за Украйна

Доклад за въздействието на ЕСИ за 2021 г.

Портал за финансиране и възлагане на обществени поръчки

ERA4Ukraine

Международно научноизследователско сътрудничество с Украйна

„Хоризонт Европа“

Евратом

Европейски глобален подход към научните изследвания и иновациите

  • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
  • Up Next Екип на Балканите Нет
  • Up Next Биоразнообразието на Беласица
  • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
  • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net