Цифров суверенитет: ЕК предлага законодателен акт за интегралните схеми за справяне с недостига на полупроводници и за укрепване на технологичното лидерство на Евр

Европейската комисия предлага всеобхватен набор от мерки за гарантиране на сигурността на доставките, устойчивостта и технологичното лидерство на ЕС в областта на полупроводниковите технологии и приложения.

С Европейския акт за интегралните схеми ще се засили конкурентоспособността и устойчивостта на Европа и ще се спомогне за осъществяването на цифровия и екологичния преход.

Неотдавнашният недостиг на полупроводници в световен мащаб доведе до затваряне на заводи в широк кръг от сектори — от автомобили до медицинско оборудване. В автомобилния сектор например производството в някои държави от Съюза е намаляло с една трета през 2021 г. Това показа изключителната глобална зависимост на веригата за създаване на стойност в областта на полупроводниците от много ограничен брой участници в сложен геополитически контекст. Също така стана явно значението на полупроводниците за цялата европейска промишленост и общество.

Законодателният акт на ЕС за интегралните схеми ще се основава на силните страни на Европа — водещи в световен мащаб научноизследователски и технологични организации и мрежи, както и множество иновативни производители на оборудване — и ще се справи със слабостите. Актът ще спомогне за процъфтяващ сектор на полупроводниците — от научни изследвания до производство и устойчива верига на доставки. С него ще бъдат мобилизирани над 43 милиарда евро публични и частни инвестиции и ще се определят мерки за предотвратяване, подготовка, предвиждане и бързо реагиране на всяко бъдещо прекъсване на веригите на доставки, заедно с държавите членки и нашите международни партньори. Това ще даде възможност на ЕС да постигне амбицията си да удвои сегашния си пазарен дял до 20 % през 2030 г.Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

Европейският акт за интегралните схеми ще гарантира, че ЕС разполага с необходимите инструменти, умения и технологични възможности, за да се превърне в лидер в областта отвъд научните изследвания и технологиите в проектирането, производството и опаковането на модерни интегрални схеми, за да осигури снабдяването си с полупроводници и да се намалят външните зависимости.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук

  • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
  • Up Next Екип на Балканите Нет
  • Up Next Биоразнообразието на Беласица
  • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
  • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net