Ново финансиране с цел ликвидиране на полиомиелита в световен мащаб

Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и фондацията „Бил и Мелинда Гейтс“ обявиха ново партньорство за финансиране, за да се реагира на съществуващите възможности от решаващо значение в областта на здравето в световен план: ликвидиране на полиомиелита и гарантиране, че иновациите в здравеопазването са по-достъпни за хората, които най-много се нуждаят от тях.

Световната здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ, в качеството си на партньори по изпълнението за финансирането за полиомиелита, ще използват ресурсите с цел ликвидиране на полиомиелита, подпомагане на разпространението на други ваксини за деца и подсилване на здравните системи, за да могат да реагират по-добре на нововъзникващите заплахи за здравето.

Партньорството отбелязва значително увеличение на финансирането за здравето в световен план и човешкото развитие по линия на Европейския фонд за устойчиво развитие плюс (ЕФУР+) на Европейската комисия и се очаква да включва ново допълнително финансиране в същия размер, предназначено за здравето в световен план и отпуснато от фондацията „Бил и Мелинда Гейтс“, което ще увеличи максимално въздействието на всяко евро, обещано от ЕС и Европейската инвестиционна банка.

Очакваният пакет за финансиране на стойност 1,1 милиарда евро има за цел да осигури ново финансиране за ликвидиране на болест при човека едва за втори път в историята и за подпомагане на преодоляването на предизвикателствата, свързани със здравето и развитието, пред които са изправени най-уязвимите хора в света, които в противен случай не получават справедлив достъп до здравни услуги и иновации.

По-конкретно партньорството за финансиране се очаква да включва:

  • 500 милиона евро ново финансиране за Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита;
  • 500 милиона евро под формата на инвестиции и безвъзмездни средства, за да се гарантира, че здравните иновации са по-достъпни, подсилват здравните системи и подготвят за бъдещи пандемии;
  • Безвъзмездни средства на стойност 80 милиона евро за оказване на техническа помощ и за да се гарантира, че глобалните здравни програми реализират пълния си потенциал.
  • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
  • Up Next Екип на Балканите Нет
  • Up Next Биоразнообразието на Беласица
  • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
  • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net