Евродепутатите приеха въвеждането на цифрови визи в Шенген

Новите криптографски подписани визи са по-сигурни и по-трудни за фалшифициране

Евродепутатите гласуваха нов закон за цифровизиране на шенгенските визи, който ще ги направи по-сигурни и достъпни.

След постигнатото споразумение със Съвета през юни Парламентът одобри цифровизираните визови процедури за Шенгенското пространство с 573 гласа „за“, 36 „против“ и 16„въздържал се“, както и регламентът за визовия стикер с 548 гласа „за“, 37„против“ и 9 „въздържал се“ .

След споразумение със Съвета през юни, Парламентът следва да одобри цифровизирана визова процедура за Шенгенското пространство за свободно движение.


Новите правила ще намалят разходите и ще опростят процедурата за кандидатстване за визи. Всички заявления ще бъдат обработвани от единна онлайн платформа, която информира кандидатите коя държава ще получи тяхното заявление (в случай на пътувания в няколко държави).


Новата криптографски подписана, цифрова шенгенска виза ще направи визите по-сигурни и по-трудни за фалшифициране от физическите стикери.

  • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
  • Up Next Екип на Балканите Нет
  • Up Next Биоразнообразието на Беласица
  • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
  • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net