Помогни да защитим децата!

До края на 2023г. предстои Европейският парламент, а след това и Съвета на ЕС да гласуват т.нар. Регламент за признаване на родителството между държавите-членки.

 Този регламент е най-важното законодателство на ЕС в сферата на семейството от години насам. Ако той бъде приет от Съвета на ЕС всички страни-членки ще трябва да признаят родителството и осиновяванията, включително на деца от еднополови двойки, направени в други страни-членки на ЕС. Предложеният регламент грубо нарушава Конституцията ни и правото на страната ни сама да определя политиките си в сферата на семейството. 

Подкрепете петицията по-долу, с която искаме от нашите представители в Съвета на ЕС да защитят децата и семейството, Конституцията и волята на голяма част от народа ни, като твърдо се противопоставят на неговото приемане!

 

Уважаеми дами и господа,

Дълбоко сме загрижени относно предстоящото гласуване на задължителен за всички страни-членки на Европейския съюз (ЕС) “Регламент за признаване на родителството между държавите-членки“[1].

Според него всички страни-членки ще трябва да признаят родителството и осиновяванията на деца, вкл. от еднополови двойки, направени в други страни-членки на ЕС.

Ако се приеме предложеното от Европейската комисия (ЕК) законодателство това ще доведе до редефиниране на брака, родителството и до нарушаване на правата и най-добрия интерес на детето.

Конституцията на България[2], подобно на тези в други европейски страни, определя брака като съюз между мъж и жена и не допуска осиновяването на деца от еднополови двойки. Tя свързва родителството с баща-мъж и майка-жена и половата идентичност с биологичния пол.[3] Тези разпоредби съответстват на приложимото международно право – Хартата на основните права на ЕС, Всеобщата декларация за правата на човека, Международният пакт за граждански и политически права и Международната конвенция за правата на детето[4].

Европейските договори посочват, че материалното семейно право попада в изключителната компетентност на страните членки. То включва и правото за признаване на кой може и кой не може да бъде съпруг и съпруга, майка и баща.

Ако този регламент бъде приет страната ни ще се окаже под натиск да направи промени, които противоречат на Конституцията и правната ни система. Ще бъдем принудени да обърнем гръб на принципи в правото, които отразяват националната ни идентичност, ценности и волята на голяма част от народа ни[5].

Родителството не е право, а е дар и отговорност, която се гради върху приемането на детето и зачитането на неговите права и най-добрия му интерес. Не всяко семейство има дете, но всяко дете има баща и майка. Детето е същество, със собствени права, вкл. правото да има и познава своите майка и баща. Незачитането на тези факти нарушава най-добрия интерес на децата и ще окаже сериозни последици върху страните и правната хармония в ЕС.

Предложеното законодателство грубо нарушава разпоредбите на договорите при присъединяване, чрез превишаване на правомощията, предоставени на органите на Европейски съюз от страните-членки.

Във връзка с гореизложеното Ви призоваваме твърдо да се противопоставите на приемането на регламента на Европейската комисия за признаване на родителството между държавите-членки, отстоявайки Конституцията на България и правото на страната ни, сама да определя политиките си в сферата на семейството.

С уважение,

 

Защити децата и семейството!

ПРОЧЕТЕТЕ ПЕТИЦИЯТА
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпиши
14,294 подписа
 
 

https://civilactionbg.com/

   

Balkanite Net