Център на Европейския съюз от ново поколение „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ днес беше открит в Благоевград

Организацията домакин на центъра е Търговско-промишлената палата в Благоевград.

 

Темата на откриващото събитие „Пандемия! Пренареждане на приоритетите. Европейският план за възстановяване от кризата“ събра представители на институции, граждански организации, медии,  европейски мрежи и центрове в Благоевградска област. Официални гости на събитието бяха Цветан Кюланов, и.д. ръководител на Представителството на ЕК в България, Ясен Попвасилев, кмет на Община Благоевград и Любица Томова, изп. директор на Сдружението на югозападните общини.

 

„Европа директно“ – Благоевград не е нов център, ние работим на територията на областта от 2008 г., каза на откриването Красимира Хаджикосева, ръководител на центъра. Целта ни винаги е била една – да бъдем връзката между гражданите и европейските институции, но през новия петгодишен мандат ние имаме нови задачи – да поддържаме гражданския диалог за ЕС жизнеспособен, да правим смисъла на европейските политики по-осезаем, по-близък до ежедневието ни, защото в крайна сметка това е тяхното предназначение – да правят живота ни по-добър“. Председателят на Търговско-промишлената палата, Ромео Шатев, призова за гражданска активност. „В работата си ние разчитаме на гражданския глас, на активното отношението на хората по даден проблем, защото, за да имаме изисквания към институциите, независимо дали са европейски или национални, трябва преди това да дадем ясен знак какво очакваме от тях и какво няма да търпим“.Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора, седнали хора и на закрито

 „Реформи и експертиза - това са градивните елементи на Плана за възстановяване и устойчивост на Европа за всяка държава членка“, каза Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на ЕК в България. „ Националният план за възстановяване е публикуван, включително последната му работна версия.  Той все още е чернова. Затова всички заинтересовани страни  могат да се запознаят с предложението и да дадат становища и препоръки за неговото подобряване. „България сега има възможността да постигне широк обществен консенсус по основните национални приоритети“, допълни Цветан Кюланов.Може да бъде изображение с 6 души и изправени хора

 Становището на общините беше представено от Любица Томова, изп. директор на Сдружението на югозападните общини“. Тя представи конкретни предложения на общините и подчерта,  че децентрализацията и регионалния подход са начинът общините да се справят с огромния обем от задължения и отговорности.Може да бъде изображение с 4 души и изправени хора

            Цветан Кюланов отговори на множество въпроси, зададени от участниците в срещата, свързани със Зелената сделка, възможностите за бизнеса, програма „Еразъм +“. Срещата продължи повече от очакваното и даде заявка да бъде обстоятелство за формирането на просветено европейско общество в Благоевград, което разчита фактите, а не се осланя на емоциите.

 „Европа директно“ – Благоевград за пореден път стана буквално физическо място, където гражданите имаха възможността да обсъдят ефекта от европейските политики с представители на европейските институции. Европейските институции от своя страна, в лицето на Представителството на ЕК в България, научиха повече за важните теми и дискусии в региона.

Може да бъде изображение с 2 people, including Красимира Хаджикосева и изправени хора

 

  • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
  • Up Next Екип на Балканите Нет
  • Up Next Биоразнообразието на Беласица
  • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
  • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net