Цифровизацията в България

Мащабната цифровизация на всички страни в ЕС е ключов приоритет на Европейската комисия за периода 2019—2024 г.

Един от ключовите приоритети на Европейската комисия (ЕК) за периода 2019-2024 г. е мащабната цифровизация на страните от Европейския съюз (ЕС). Кризата породена от COVID-19 забърза тези процеси и доказа нуждата от тях. ЕС приема различни действия, с които всички да бъдат включени в процеса на цифровизация и се стреми да осигури общ стандарт за държавите.

Основни тенденции в цифровизацията в България

Цифровото десетилетие

Европейската комисия е твърдо решена настоящото десетилетие да се превърне в цифровото десетилетие на ЕвропаBG•••. Европа трябва да укрепи своя цифров суверенитет и да определи собствени стандарти, като акцентира по-специално върху данните, технологиите и инфраструктурата.

Цифровото десетилетие е насочено към предоставянето на повече възможности на гражданите и бизнеса. Акцентът ще е върху цифровото разделение, защитата от фалшиви продукти, киберкражби и дезинформация. За да превърне амбициите си в конкретни цели, ЕК създава т. нар. „Цифров компас“. Той задава четири основни цели:

  • население с дигитално образование и достатъчно професионалисти в сферата;
  • сигурни и устойчиви цифрови инфраструктури;
  • дигитална трансформация за бизнеса;
  • дигитализация на обществените услуги.

Всички начинания по изпълнение на тези цели ще бъдат финансирани от бюджета на ЕС, държавите и индустрията, като същевременно поне 20% от плановете за възстановяване трябва да са насочени към тази област. 

  • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
  • Up Next Екип на Балканите Нет
  • Up Next Биоразнообразието на Беласица
  • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
  • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net