Министър Попов се срещна с египетска икономическа делегация

  • Основна тема на разговорите беше разширяването и задълбочаването на сътрудничеството в областта ВЕИ и водородната икономика.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов проведе среща с египетска икономическа делегация, водена от заместник-министъра на търговията и индустрията г-н Яха Ахмед, представители на министерствата на енергетиката и транспорта и агенцията за инвестиции на Египет.

Основна тема на разговорите беше разширяването и задълбочаването на сътрудничеството в областта ВЕИ и водородната икономика. Министър Попов изтъкна, че водородът е ключов приоритет за реализиране на Зелената сделка и прехода към чиста енергия. Неговото внедряване ще допринесе за постигането на амбициозните цели за климата, намалявайки емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. Очаква се делът на водорода в енергийния микс на Европа да нарасне от сегашните под 2% на 13-14% до 2040.

Използването на водород има потенциала да подобри сигурността на енергийните доставки и да намали емисиите на CO2. Беше споделена оценката, че водородът осигурява възможност за мащабна интеграция на възобновяемите източници, от което в момента се нуждаем, за да се постигнат най-важните изисквания на съвременната икономика – тя да се превърне в кръгова, както и да осигури секторна интеграция.

Министър Попов информира египетската делегация за подготовката на България за участие в предстоящата 28-ма Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 28), която ще се проведе в Дубай, ОАЕ в периода 30 ноември - 12 декември 2023 г. Той се ангажира да представи списък с компаниите, които ще участват с презентации в българския павилион.

Обсъдени бяха и предизвикателствата пред двете страни, свързани с управлението на отпадъците, и по-конкретно рециклирането и прехода към кръгова икономика.

  • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
  • Up Next Екип на Балканите Нет
  • Up Next Биоразнообразието на Беласица
  • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
  • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net